7a943b5f05c2ed25e465c8140c555cd4

Γιατί;;;

Γιατί η μετριότητα κυριαρχεί; Γιατί οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι: Γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι με όσα έχουμε; Γιατί μένουμε...

%d bloggers like this: