15 ζωγραφικοί πίνακες με θέμα τον μήνα Νοέμβριο

november-afternoon-stapleton-park (WinCE)


Διάσημοι πίνακες ζωγραφικής με θέμα τον μήνα Νοέμβριο

Robert Vonnoh - 1888

Robert Vonnoh – 1888

Guy Rose 1910

Guy Rose 1910

Charles Harold Davis - 1887

Charles Harold Davis – 1887

John Ottis Adams - 1897

John Ottis Adams – 1897

George Inness - 1893

George Inness – 1893

Dwight W. Tryon - 1924

Dwight W. Tryon – 1924

Guy Rose 1908

Guy Rose 1908

Carl Larsson 1882

Carl Larsson 1882

A.Y. Jackson 1935

A.Y. Jackson 1935

Childe Hassam 1902

Childe Hassam 1902

πρωινό Νοέμβρη - Willard Metcalf 1924

πρωινό Νοέμβρη – Willard Metcalf 1924

Willard Metcalf

Willard Metcalf

John Atkinson Grimshaw

John Atkinson Grimshaw

Ένα απόγευμα του Νοέμβρη Alfred Sisley 1881

Ένα απόγευμα του Νοέμβρη Alfred Sisley 1881

Αρμονία του Νοέμβρη - T. C. Steele1893

Αρμονία του Νοέμβρη – T. C. Steele1893

by Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Συναφές: 

15 ζωγραφικοί πίνακες με θέμα το φθινόπωρο 

Μεγάλοι Ζωγράφοι – Antoine Jean Gros Planche

Μεγάλοι Ζωγράφοι – Diego Velázquez

Υδατογραφίες από τον Thomas W. Schaller

Rembrandt

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -