25 οφθαλμαπάτες σε φωτογραφίες

optical-illusions-part-2-57


Ο εγκέφαλος μας προσπαθεί να βρει τον ευκολότερο τρόπο για να κατανοήσει αυτά που βλέπουμε. Με μια γρήγορη ματιά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την κάθε εικόνα. Όμως, μπορεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιες  λεπτομέρειες της εικόνας που δεν προσέξαμε αρχικά, διαφοροποιούν την αρχική ερμηνεία που δώσαμε.

by Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Συναφές: 

Οφθαλμαπάτες

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή.

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν2)

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν3)

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν4)

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -