Οφθαλμαπάτες και πώς βλέπουμε (v16)


Δύο ακόμα εντυπωσιακές οφθαλμαπάτες.

______________  ______________

Τα δύο παρακάτω κουτιά έχουν ίδιο χρώμα !

Βάλτε το δάχτυλο σας στην μέση της εικόνας, και θα το διαπιστώστε.

___

______________  ______________

Τα παγώνια στην παρακάτω εικόνα έχουν το ίδιο χρώμα !

Αν δεν το πιστεύετε δείτε την παρακάτω εικόνα, από την οποία έχει αφαιρεθεί το φόντο.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Συναφές: 

Επεξήγηση διάσημων μαγικών κόλπων

Οφθαλμαπάτες και πώς βλέπουμε.

Οφθαλμαπάτες και πώς βλέπουμε (v15)

Οφθαλμαπάτες και πώς βλέπουμε (v14)

Θαυμάσιες οφθαλμαπάτες από την Regina Silveira

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -