Νομοθεσία Internet

__________________________________________________________________


Προσβολή της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου σε blog.

Προσωπικά δεδομένα στο facebook

Παράνομη η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση των συνδρομητών.

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

__________________________________________________________________

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -