Ποιες είναι οι 15 μεταβλητές που καθορίζουν την πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας μιας εταιρίας ?

thumbsupdownΚεφάλαια : Οι επιχειρήσεις που ξεκινούν υπο- κεφαλαιοποιημένες  έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας σε σχέση με επιχειρήσεις που ξεκινούν με επαρκή κεφάλαια .


Τήρηση αρχείων και χρηματοοικονομικός έλεγχος: Οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν ενημερωμένα και ακριβή αρχεία και δεν χρησιμοποιούν επαρκής χρημ/κούς ελέγχους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας σε σχέση με επιχειρήσεις που το κάνουν .

Εμπειρία στον κλάδο: Επιχειρήσεις  που στελεχώνονται από ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας σε σχέση με επιχειρήσεις που στελεχόνται με άτομα με προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο .

Εμπειρία Διαχείρισης  : Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται από ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα  αποτυχίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις που διοικούνται από ανθρώπους με προηγούμενη διαχειριστική εμπειρία .

Σχεδιασμός ( σχέδιο ) : Οι επιχειρήσεις που δεν αναπτύσσουν ειδικά επιχειρηματικά σχέδια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από τις επιχειρήσεις που το κάνουν .

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι : Οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν επαγγελματίες συμβούλους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από ό, τι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν.

Παιδεία : Άνθρωποι χωρίς καμία ή με μικρή εκπαίδευση που ξεκινούν μια επιχείρηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από ό, τι τα άτομα με μεγαλύτερη.

Στελέχωση (προσωπικό ) : Οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζόμενους με ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από επιχειρήσεις που μπορούν .

Προϊόντα / Υπηρεσίες & Timing : Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τα προϊόντα / υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ νέα ή πολύ παλιά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τα προϊόντα / υπηρεσίες που είναι στο στάδιο της ανάπτυξης .

Οικονομικό Timing  : Οι επιχειρήσεις που ξεκινούν κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας απ αυτές που θα ξεκινήσουν κατά τις περιόδους ανάπτυξης.

Ηλικία  : Οι νεότεροι άνθρωποι που ξεκινούν μια επιχείρηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από τους ηλικιωμένους που αρχίζουν μια επιχείρηση .

Συνεργάτες : Μια επιχείρηση που ξεκίνησε από ένα άτομο έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα της αποτυχίας σε σχέση με μια εταιρεία που ξεκίνησε από περισσότερους  .

Οι γονείς : Οι ιδιοκτήτες επιχείρησης των οποίων οι γονείς δεν είχαν δική τους επιχείρηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από ότι οι ιδιοκτήτες των οποίων οι γονείς τους είχαν .

Μειοψηφία : Οι μειονότητες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από τους υπόλοιπους  .

Marketing : Οι ιδιοκτήτες επιχείρησης χωρίς δεξιότητες μάρκετινγκ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από τους ιδιοκτήτες με ικανότητες στο μάρκετινγκ .

_____________________________________________________________________________________

Σύμβουλος επιχειρήσεων
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -