Μήπως η επιχείρησή σας είναι άρρωστη ;

check-up business


Κάντε στην επιχείρησή σας ένα μικρό τσεκάπ μ αυτούς τους τρεις μόνο δείκτες

Πόσο υγιής είναι η επιχείρησή σας;  Υπολογίζοντας αυτούς τους τρεις χρηματοοικονομικούς δείκτες μας επιτρέπει να πάρουμε την τρέχουσα “θερμοκρασία” της επιχείρησής σας, να διαγνώσουμε πιθανά προβλήματα και να δούμε αν η επιχείρησή πορεύεται καλύτερα ή χειρότερα με την πάροδο του χρόνου.

1) Ρευστότητα

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα εξαιρετικά καλό διαγνωστικό εργαλείο, δεδομένου μπορεί να “δει” αν η επιχείρησή σας έχει ή δεν έχει αρκετούς πόρους για να πληρώσει τους λογαριασμούς της κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών. Ο τύπος είναι:

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υπενθυμίζεται ότι το Κυκλοφορούν ενεργητικό είναι μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό η οποία συμπεριλαμβάνει μετρητά κι άλλα περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να μετατραπούν σε μετρητά μέσα στη χρονιά.

Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μια κατηγορία των υποχρεώσεων του ισολογισμού που αντιπροσωπεύουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που αναμένεται να διευθετηθούν εντός ενός έτους.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει κυκλοφορούν ενεργητικό 8.472 ευρώ και 7.200 ευρώ στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Υπολογίζουμε τον δείκτη:  8.472 / 7200 = 1.18. Αυτή η επιχείρηση, φαίνεται κατ αρχήν ότι έχει καθαρές εξετάσεις. Για κάθε ευρώ υποχρεώσεων, υπάρχουν 1,18 ευρώ στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της.

Μια αναλογία άνω του 1 είναι γενικά μια καλή είδηση, όμως πρέπει να εξετάσουμε και τις διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο, οι οποίες αν δείξουν ασυνήθιστα υψηλές, τότε μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με την είσπραξη  πελατών ή και να μεταφέρονται μεγάλα ακίνητα αποθέματα.

2) Δανειακή κάλυψη

Το όνομα αυτού του δείκτη τα λέει όλα. Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο η επιχείρησή σας είναι εκτεθειμένη στα χρέη, καθιστώντας τον έναν εξαιρετικό τρόπο για να ελέγξετε τη μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα της επιχείρησής σας. Ο τύπος είναι:

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού 

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με  22.375 σύνολο ενεργητικού και  25.000 συνολικό χρέος θα έχει δείκτη  25.000 / 22.375 = 1.11:1.

Αυτή η επιχείρηση, χρωστάει 1,11 ευρώ για κάθε ευρώ περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει. Έτσι ο δείκτης μας φανερώνει η κατάσταση της υγείας αυτής της επιχείρησης δεν είναι καλή και μπορεί να γίνει πραγματικά άρρωστη.  Για καλή υγεία, ο συνολικός δείκτης του χρέους θα πρέπει να είναι 1 ή λιγότερο. Επιχειρήσεις με υψηλό συνολικό χρέος είναι σε κίνδυνο αφερεγγυότητας ή / και χρεοκοπούν.

3) Περιθώριο κέρδους

Πόσα καθαρά κέρδη πέτυχαν οι πωλήσεις της επιχείρησής σας ; Ο υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους θα σας δώσει την απάντηση. Ο τύπος είναι:

Καθαρά κέρδη / Πωλήσεις

Για παράδειγμα, εάν οι πωλήσεις μιας επιχείρησης είναι 180, 980, ενώ τα καθαρά κέρδη της είναι 42,325, το περιθώριο κέρδους της είναι 42,325 / 180,980 = 23,4%.

Έτσι, για κάθε ευρώ πωλήσεων, αυτή η επιχείρηση παράγει λίγο περισσότερο από 23 λεπτά καθαρό κέρδος. Πόσο υγιές είναι αυτό; Εκτός από την προφανής γενικότητα ότι όσο υψηλότερο είναι το περιθώριο κέρδους τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση, το περιθώριο κέρδους είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέτρο για το πώς η επιχείρησή σας προχωράει με την πάροδο του χρόνου. Με μια ματιά, μπορείτε να δείτε αν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησής σας έχουν αυξηθεί, παρέμεινα τα ίδια, ή αν μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Και αν είναι μειωμένα, θα ξέρετε ότι πρέπει να λάβετε μέτρα για να θεραπεύσετε  το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα καλύτερο έλεγχο των εξόδων σας.

Φανταστείτε αυτούς τους τρεις δείκτες από τα παραπάνω παραδείγματα ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, και δείτε πώς μπορεί ο υπολογισμός τους να μας παρέχει ένα γρήγορο έλεγχο της υγείας της. Η επιχείρηση στο παράδειγμα δεν πέρασε  ακόμη στο κατώφλι του θανάτου , αλλά είναι προβληματική. Αν και το περιθώριο κέρδους και ο γενικός δείκτης ρευστότητας είναι καλός, ο συνολικός δείκτης χρέους δείχνει ότι η επιχείρηση κουβαλά πάρα πολύ χρέος, το οποίο θ αρχίσει να παρεμβαίνει στις ταμειακές ροές (αν δεν το έχει κάνει ήδη).

Πόσο υγιής είναι η δική σας επιχείρησή ; Υπολογίστε παρακάτω τους τρεις αυτούς δείκτες τακτικά ή αναθέστε σ εμας να το ελέγξουμε

_____________________________________________________________________________________

Σύμβουλος επιχειρήσεων
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -