Οι κύριες αιτίες της επιχειρηματικής αποτυχίας

Business StormΟι κύριες αιτίες που συνήθως αποτυγχάνουν οι επιχειρήσεις είναι 


1) ο κύριος λόγος που αποτυγχάνουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι η κακή διαχείριση των ταμειακών ροών. Συχνά είναι το φαινόμενο να έχουμε ένα κέρδος στα χαρτιά, αλλά να εξακολουθεί να έχουμε προβλήματα , μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν επαρκές ταμειακές ροές ώστε να πληρώσουμε τους πιστωτές.
Η κακή ταμειακή ροή μπορεί να προκύψει από:

 • Σημαντικές αυξήσεις στα επίπεδα των αποθεμάτων
 • Ανεπαρκή πιστωτικό έλεγχο
 • Αύξηση ημέρών εξόφλησης πελατών
 • Επισφαλείς πελάτες
 • Κακές λογιστικές πρακτικές όπως καθυστέρηση επεξεργασίας/καταχώρησης των τιμολογίων
 • Ανακριβείς προβλέψεις από τη διοίκηση
 • Αποτυχία στον προγραμματισμό για κεφαλαίου κίνησης ή / και έκτακτων δαπανών

2) Η έλλειψη διαχειριστικού ελέγχου είναι ένας άλλος σημαντικός λόγος που μπορεί οι επιχειρήσεις να βρεθούν σε δυσκολία. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο για να εξασφαλίσουν ότι λειτουργούν υπό τις καλύτερες αγορές με σωστά περιθώρια και επαρκές επίπεδο οικονομικών πόρων. Πολύ συχνά οι επιχειρηματίες ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο με τον ν ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα και έτσι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα. Η έλλειψη διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να προκύψει από:

 • Την αποτυχία να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο
 • Την αποτυχία να κατανοήσουν το κόστος, τις αγορές και τους βασικούς πελάτες
 • Τη μη έγκυρη προώθηση /ενημέρωση των στοιχείων, με αποτέλεσμα είτε κυρώσεις είτε θέματα που επιτρέπουν στους πελάτες να ζητούν περιττές εκπτώσεις
 • Σπατάλη χρόνου που απομακρύνει τους πιστωτές
 • Σπατάλη δαπανών για προωθητικές δραστηριότητες

3) Η μείωση ή απώλεια των βασικών εμπορικών συναλλαγών που προκαλεί μείωση του κύκλου εργασιών και ενδεχομένως των κερδών , είναι μια άλλη κύρια αιτία των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα . Η επιχείρηση τότε συνήθως καταφεύγει σε εκπτώσεις και παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής σε μια προσπάθεια να επανακτήσει τις χαμένες πωλήσεις, ωστόσο, αυτό προκαλεί περαιτέρω πίεση στις ταμειακές ροές. Εκτός βέβαια αν η επιχείρηση είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να μειώσει τα γενικά έξοδα για να αντισταθμίσει την απώλεια του τζίρου. Είναι σημαντικό η απώλεια ενός μεγάλου πελάτη ν αντικαθίσταται όσο το δυνατόν συντομότερα.

4) Η ανεπαρκής ή ακατάλληλη χρηματοδότηση είναι η τέταρτη κύρια αιτία των δυσχερειών μιας εταιρείας. Για παράδειγμα: Χρήση κεφαλαίου κίνησης για κάλυψη μακροπρόθεσμων επενδύσεων . Αποτυχία στην χρησιμοποίηση factoring ή ανάλογων εργαλείων όταν οι πωλήσεις αυξηθούν σημαντικά . Η ανεπαρκής χρηματοδότηση με ιδία κεφάλαια, προκαλεί συνήθως προβλήματα στα ταμειακά διαθέσιμα Τα προβλήματα αυτά θα γίνουν εντονότερα, όταν εμφανιστεί μια σημαντική δυσκολία, όπως ένα μεγάλο κακό χρέος/δάνειο/οφειλή, η απώλεια ενός μεγάλου πελάτη ή διακοπή κάποιου τμήματος ή ενός προιόντος .

Οι Λύσεις

Εκτός από την παραπάνω λίστα υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορεί να καταστούν αφερέγγυες, όπως η υπερβολικές αμοιβές, οι ανασφάλιστες ζημίες που προκύπτουν, αλλά η πιο κοινή αιτία παραμένει η αδυναμία της διοίκησης να διαχειριστεί την επιχείρησή της.

Όταν η διοίκηση μιας εταιρίας λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ελέγχει την κατάσταση και ζητά συμβουλές, όπου αυτό είναι απαραίτητο, μπορεί να μην γίνει εντελώς απρόσβλητη από τις πιθανές επιπτώσεις της ύφεσης σε μια οικονομία, θα είναι όμως πολύ πιθανότερο γι αυτή να επιβιώσει.

_____________________________________________________________________________________

Σύμβουλος επιχειρήσεων

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -