Καρτέσιος – Η αμφιβολία


[…] η καρτεσιανή μεταφυσική δεν ξεκινά με παραγωγική συζητήσεις για την έννοια της ουσίας, για τον θεό ή την ψυχή, αλλά με μια ριζοσπαστική ερώτηση που δεν βασίζεται σε τίποτα παρά μόνο στην αμφιβολία: μια αμφιβολία που κατακλύζει την προκαθορισμένη γνώση με μια καταστροφική ώθηση, αντάξια της καλύτερης σκεπτικής παράδοσης.

Για τον Καρτέσιο, είναι απαραίτητο πάνω απ’ όλα να απαλλαγούμε από το έρμα της παράδοσης, που είναι γεμάτο λάθη επειδή δεν έχει κανένα κριτήριο της αλήθειας. Το κριτήριο της αληθείας, που απαίτησε ο Καρτέσιος, είναι, αντίθετα, πολύ άκαμπτο και είναι αυτό που ήδη επεξεργαστήκαμε στον Λόγο περί της μεθόδου ”να δεχόμαστε μόνο προφανή και αναμφισβήτητη γνώση, δηλαδή την ακαταλληλότητα με τον αυστηρότερο τρόπο, όχι ως απλό ψυχολογικό εφησυχασμό (η ήρεμη βεβαιότητα αυτού που δεν είναι σε  θέση να αμφισβητήσει τη δική του εκτίμηση), αλλά ως αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης και διεξοδικής δοκιμής, στην οποία κάθε γνώση  προσβάλλεται και στα θεμέλια και στην πραγματική της αξιοπιστία.

Ο Καρτέσιος επιτίθεται πρώτα απ’ όλα στις γνώσεις που βασίζονται στην ευαισθησία, δηλαδή στα όργανα του σώματός μας, που μοιάζουν να έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Η κριτική του είναι ασυμβίβαστη: δεδομένου ότι οι αισθήσεις εξαπατούνται (ενώ πιστεύουμε ότι βλέπουμε έναν στρογγυλό πύργο, πλησιάζοντας καταλαβαίνουμε ότι είναι τετράγωνος), προκύπτει ότι δεν είναι αξιόπιστες και ότι μπορούν πάντα να μας εξαπατήσουν, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι έξω από εμάς υπάρχουν αντικείμενα με ορισμένα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα τα αντικείμενα μπορεί να είναι διαφορετικά ή ακόμα και να μην υπάρχουν καθόλου.

Η αμφιβολία του Καρτέσιου θέτει σε κρίση την αυθόρμητη βεβαιότητα που έχουμε αναφορικά με την ύπαρξη του υλικού κό

 

σμου έξω από εμάς και ακόμη και εκείνου του τμήματος της ύλης που πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε πιο άμεσα: το σώμα μας. Η ζωή θα μπορούσε να είναι ένα πνευματικό όνειρο, μια δημιουργία φαντασίας χωρίς πραγματικό αντίγραφο, ο καρπός της εξαπάτησης μιας «κακοήθους ιδιοφυίας».

Αλλά ο Καρτέσιος δεν είναι ικανοποιημένος μόνο με την υπονόμευση του μηχανισμού της ευαισθησίας. Πιστεύει ότι η αμφιβολία μπορεί να επηρεάσει ακόμα πιο βαθιά τις βεβαιότητες, που αδίκως θεωρούνται δεδομένες. Ακόμα και οι πεποιθήσεις, που βασίζονται στη λογική, δεν εξαιρούνται από αμφιβολίες και ακόμη και τα μαθηματικά μπορεί να μη μας λένε την αλήθεια για τα αντικείμενά τους. Δεν θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε δημιουργηθεί από έναν παντοδύναμο θεό και, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, να είμαστε επίσης ικανοί να εξαπατήσουμε τους εαυτούς μας, να παρουσιάζουμε τις μέγιστες ενδείξεις γνώσης -όπως οι στοιχειώδεις μαθηματικές έννοιες- οι οποίες στην πραγματικότητα να είναι εντελώς απατηλές;

Σκέφτομαι, άρα υπάρχω

Η υπόθεση του εξαπατώμενου θεού είναι η κορύφωση της καρτεσιανούς αμφιβολίας, με την οποία κλείνει το καταστροφολογικό μέρος του κειμένου και αρχίζει ο δεύτερος στοχασμός. Η κριτική του Καρτέσιου χτυπά, επίσης, την επιστήμη την οποία ο ίδιος, στους Κανόνες, θεωρούσε το μοντέλο της γνώσης: είναι επομένως και αυτοκριτική, στην οποία όμως ο Καρτέσιος ακολουθεί μια άμεση φιλοσοφική ανασυγκρότηση.


Για να ξεκινήσει και να ανοικοδομήσει το κτίριο της γνώσης από το μηδέν, το στοχαζόμενο θέμα, πρωταγωνιστεί σε πρώτο πρόσωπο στους Μεταφυσικούς Στοχασμούς, μη έχοντας παρά μόνο έναν πόρο: τον εαυτό του. Ξεκινώντας από το ότι το υποκείμενο δεν είναι μια ατομική ανάγκη αλλά μια μεταφυσική αναγκαιότητα: για τον Καρτέσιο, στην πραγματικότητα, για τίποτα δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν αυτό δεν υπάρχει, ενώ σκέφτομαι.

Σκέφτομαι, άρα υπάρχω (cogito ergo sum): μια πρόταση που, σε σχέση με όλα τα άλλα αντικείμενα της αμφιβολίας του Πρώτου Στοχασμού, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι αδιαμφισβήτητη εξ ορισμού. Η αντίσταση στην αμφιβολία του σκέφτομαι δίνεται από το γεγονός ότι η ίδια η αμφιβολία την υπονοεί, οπότε, αν προσπαθήσω να αρνηθώ οτι υπάρχει, ενώ σκέφτομαι, έρχομαι σε αντίθεση με τον εαυτό μου: για να αρνηθώ, να αμφιβάλω, που σκέφτεται» να εκτελέσω οποιαδήποτε άλλη πνευματική πράξη, πρέπει να υπάρχω. Το υποκείμενο της σκέψης αποτελεί, επομένως, μια οντολογική προτεραιότητα, είναι το θεμέλιο κάθε άλλης πραγματικής γνώσης (δηλαδή γνώσης των πραγμάτων, όχι απλών συνδέσεων μεταξύ εννοιών).

Με το σκέφτομαι, το υποκείμενο καταφέρνει να ξεφύγει από τον κύκλο των αμφιβολιών, προσκολλώμενο σε εκείνο που είναι προς το παρόν η μόνη βεβαιότητα: δεν ξέρω αν υπάρχει ο κόσμος, δεν ξέρω αν υπάρχει το σώμα μου, ούτε είμαι βέβαιος για τις μαθηματικές αποδείξεις, αλλά ξέρω ότι τουλάχιστον υπάρχω αφού σκέφτομαι.

Το επόμενο βήμα στο μεταφυσικό δρομολόγιο του Καρτέσιου τον οδηγεί να αναρωτηθεί, ακόμη και πριν από την ύπαρξη του κόσμου, για το θέμα της ριζικής αμφιβολίας του Πρώτου Στοχασμού περί ύπαρξης του θεού. Η πρόκληση του Τρίτου Στοχασμού, στην πραγματικότητα, είναι η βάση του απλού σκέφτομαι, άρα υπάρχω, ότι υπάρχει θεός, και ότι από αυτή τη γνώση μπορούμε να αντλήσουμε ένα αποφασιστικό επιχείρημα για να αποδείξουμε την εγκυρότητα της ανθρώπινης γνώσης: η ισχυρότερη αμφιβολία του Πρώτου Στοχασμού, από την άλλη, ήταν βασισμένη πάνω σε ένα δόγμα θεολογικής σημασίας (ο θεός που εξαπατά) και ως εκ τούτου θα μπορούσε να λυθεί μόνο με τη διερεύνηση του θεού και των χαρακτηριστικών του. Στους Στοχασμούς, και γενικότερα στη σκέψη του Καρτέσιου, ωστόσο  η θεολογική πρόθεση είναι πάντοτε υποδεέστερη ή λιγότερο  λειτουργική από την επιστημολογική, δηλαδή την ανάγκη να βρεθεί μια βάση εγκυρότητας για την επιστήμη.

Η διαδρομή του Καρτέσιου προς την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, παρά το γεγονός ότι είχε κάποιο σημείο επαφής με την παραγωγικότατη μεσαιωνική παράδοση, είναι στη φιλοσοφική της ουσία εντελώς πρωτότυπη και μάλιστα, υπό ένα πρίσμα, εξ ολοκλήρου εναλλακτική των διάσημων «τρόπων» του Θωμά Ακινάτη. Ο Καρτέσιος δεν μπορεί να επαναλάβει τον Ακινάτη, για έναν πολύ απλό λόγο: όλοι οι θωμιστικοί τρόποι ξεκινούν από τον κόσμο ή από γεγονότα του κόσμου, για να δείξουν ότι στον κόσμο και σε τέτοια γεγονότα πρέπει να υπάρχει μία πρώτη αιτία, η οποία κατόπιν ταυτίζεται με τον θεό.

Ο Πρώτος Στοχασμός έχει σβήσει, με τη συντριπτική σκεπτικιστική του επιβάρυνση, την τεκμαιρόμενη βεβαιότητα της ύπαρξης ενός εξωτερικού κόσμου και, γενικά, οτιδήποτε «άλλου» εκτός από το μυαλό του σκεπτόμενου υποκειμένου. Οι θωμιστικές δοκιμασίες, τις οποίες και ο Καρτέσιος θα επικρίνει για την αξία τους, είναι επομένως ανεφάρμοστες στο πλαίσιο των Συλλογισμών, και κατά συνέπεια γεννάται θέμα εξεύρεσης μιας εναλλακτικής κατεύθυνσης.

***

Η ιστορία της φιλοσοφίας – Umberto Eco, Riccardo Fedriga

Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -