Βρείτε το IQ σας. Κάντε τώρα το τεστ νοημοσύνης RAVEN δωρεάν


Το τεστ νοημοσύνης RAVEN (IQ-Test), κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Αναπτύχθηκε από τον John C. Raven το 1936. Είναι το πιο κοινό και διάσημο τεστ που έχει χορηγηθεί σε ηλικιακές ομάδες από 5 ετών έως ηλικιωμένους.

Το βασικό πλεονέκτημα του Raνen, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ που μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικο-πολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων,δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές τού πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου.

Από την άλλη μεριά, οι δοκιμασίες Raνen δεν εξετάζουν την ευφυΐα κατά ένα σφαιρικό τρόπο, αλλά μάλλον ελέγχουν εκλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα στοιχεία αυτά είναι (μη λεκτικές ικανότητες) η ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικο-χωρικό πλαίσιο, την ικανότητα να βγάζει νόημα μέσα από σύγχυση, να αντιλαμβάνεται αυτό που δεν είναι άμεσα ορατό, δηλαδή, την ικανότητα να σκέφτεται καθαρά και να βγάζει νόημα από την πολυπλοκότητα, η οποία είναι γνωστή ως επαγωγική ικανότητα και την ικανότητα να αποθηκεύει και να αναπαράγει πληροφορίες, γνωστή ως αναπαραγωγική ικανότητα και να σχηματίζει μεγάλες μη λεκτικές δομές που διευκολύνουν τον χειρισμό πολύπλοκων προβλημάτων που περιλαμβάνουν αλληλεξαρτώμενες μεταβλητές. Συνοπτικά εξετάζει, την αναλυτική ικανότητα του εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του ατόμου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ τους.

Το τεστ IQ Raven αποτελείται από 60 προβλήματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε βαθμίδες ανάλογα με τη δυσκολία τους και διαθέτετε 30 λεπτά για να το ολοκληρώσετε. Υπολογίζει δείκτη νοημοσύνης μέχρι και >127 IQ στην κλίμακα Stanford-Binet, ποσοστό που επιτυγχάνουν 5 στους 100 ανθρώπους. Κάθε ερώτημα του τεστ περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα από τα οποία λείπει ένα τμήμα. Στο κάτω μέρος, δίνονται έξι ή οκτώ γεωμετρικά σχήματα από τα οποία πρέπει να αποφασίσετε ποιο είναι αυτό που συμπληρώνει την εικόνα. Η κάθε δοκιμασία είναι λίγο δυσκολότερη απο την προηγούμενη, και ή κάθε μια απο τις πέντε ομάδες περιέχει δυσκολότερες δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος.

Παράδειγμα A του Iq test Raven

Ποιο σχήμα συμπληρώνει λογικά την ακολουθία;

Σωστή απάντηση, το σχήμα 2. Το τρίγωνο απλώς επαναλαμβάνεται (οριζόντια και κάθετα) με ίδιο μέγεθος και ίδια γραφή.

Προχωρήστε στο τεστ iq

Καθένας έχει τη προσωπική του βαθμολογία. Κερδίζεται έναν πόντο για κάθε σωστή απάντηση σε κάποιο τεστ νοημοσύνης ή τεστ λογικής. Οι πόντοι σας που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις που θα δώσετε καταμετρούνται μόνο την πρώτη φορά εκτέλεσης του τεστ. Μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ μετά απο 48 ώρες. Σε περίπτωση που θέλετε να παραλείψετε καμιά ερώτηση που σας δυσκολεύει και να την αφήσετε για το τέλος

A1**********

 

A2***********

A3***********

A4***********

A5***********

A6***********

A7***********

 

A8***********

A9***********

A10***********

A11***********

A12***********

B1***********

B2***********

B3***********

B4***********

B5***********

B6***********

B7***********

 

B8***********

B9***********

B10***********

B11***********

B12***********

C1***********

C2***********

C3***********

C4***********

C5***********

C6***********

C7***********

C8***********

C9***********

C10***********

C11***********

C12***********

D1***********

D2***********

D3***********

D4***********

D5***********

D6***********

D7***********

D8***********

D9***********

D10***********

D11***********

D12***********

E1***********

E2***********

E3***********

E4***********

E5***********

E6***********

E7***********

E8***********

E9***********

E10***********

E11***********

E12***********

Για να δείτε τα σωστά αποτελέσματα πατήστε ΕΔΩ

Το τεστ μας το παραχώρησε η καλή ιστοσελίδα braining.gr , στην οποία μπορείτε να βρείτε πολλά ακόμη

by Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Συναφές: 

Βρείτε το iq σας. Κάντε ένα τεστ νοημοσύνης από τη Mensa Φιλανδίας τώρα!

O κύβος – Ψυχολογικό τεστ

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -