Τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που καθορίζουν το μέλλον μας


Όλο και πιο συχνά ακούμε και διαβάζουμε για ακρωνύμια και συντομογραφίες Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι σημαίνει η κάθε συντομογραφία, ώστε να κατανοούμε καλύτερα ειδήσεις και γεγονότα που αφορούν την ζωή μας. Παραθέτουμε έναν σύντομο οδηγό για τα πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.


ΟΝΕ – Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΕΕ)


Η συντομογραφία ΟΝΕ αναφέρεται στην οικονομική και νομισματική ένωση στην οποία συμμετέχουν οι χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ .

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ένωση αυτή αποτελεί το πέμπτο από τα έξι βήματα που πρόκειται να κάνει η Ευρωζώνη για την επίτευξη της οικονομικής ολοκλήρωσης. Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει “εναρμονισμένες δημοσιονομικές και άλλες οικονομικές πολιτικές.”

Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο τελικων φάσεων αποτελεί την κύρια αιτία για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ευρωζώνη. Είναι γενικά αποδεκτό ότι, αν η ευρωζώνη είχε προχωρήσει περισσότερο την οικονομική ολοκλήρωση, δεν θα υπήρχαν αυτά τα μεγάλα προβλήματα με το χρέος.


EFSF – Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

EFSF - Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το EFSF είναι τον τελευταίο καιρό ένας από τα πιο πολυσυζητημένους οργανισμούς της ζώνης του ευρώ .

Δημιουργήθηκε στις 10 Μαΐου, μετά την απόφαση του Ecofin (12/4/11) με την οποία αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες διάσωσης της Ελλάδας. Διευθύνεται από τον Γερμανό Κλάους Ρέγκλινγκ, πρώην γενικό διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι ηγέτες της ΕΕ χρειάστηκαν τρεις μήνες για να ολοκληρώσουν την νομοθεσία που επεκτείνει το χρηματικό ποσό του ταμείου στα €440 δισεκατομμύρια. Τώρα πια χρειάζεται να αυξηθούν οι πόροι του, γιατί όπως φαίνεται η δύναμη πυρός του δεν είναι αρκετά μεγάλη.

ΕΚΤ – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΚΤ - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί τον ανεξάρτητο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. Λαμβάνει αποφάσεις για τα επιτόκια, τη διαχείριση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, και είναι ο αποκλειστικός εκδότης των τραπεζογραμματίων ευρώ.


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποτελεί ένα από τα μέρη της τρόικας στο πλαίσιο του Μνημονίου, έχει την ευθύνη συντονισμού της λειτουργίας του ευρωσυστήματος, στο οποίο ανήκουν τα 17 κράτη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ και συναποτελούν την ενιαία νομισματική ζώνη του ευρώ. Βρίσκεται ακόμη στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, όπου ανήκουν τα κεντρικά νομισματικά ιδρύματα και των 27 κρατών-μελών της Ενωσης. Διοικείται από το το διοικητικό συμβούλιο (στο οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα με τον καθηγητή Γιώργο Προβόπουλο, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος) και την εκτελεστική επιτροπή. Πρόεδρος της ΕΚΤ είναι ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ.

ESM – Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

ESM - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αποτελεί το μόνιμο διάδοχο του EFSF.

Πρόκειται να εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2013, αλλά υπάρχουν συζητήσεις να μετατεθεί αυτή η ημερομηνία ένα έτος πριν, και να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2012.

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία εφαρμογής του, το ESM έρχεται σε αντίθεση με το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, στη βάση ότι αυτός ο μηχανισμός απειλεί την Γερμανικής εθνική κυριαρχία.

Ecofin – Συμβουλίο Οικονομικών και Δημοσιονομικών υποθέσεων

Ecofin - Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Affair

Το Ecofin αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο συνέρχεται παραδοσιακά πριν από τις συνόδους κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Συνεδριάζει μία φορά τον μήνα ή εκτάκτως. Στο Συμβούλιο αυτό έχει ανατεθεί η εξέταση και τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Επίσης επεξεργάζεται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης.

Γιουρογκρουπ (Eurogroup)

Eurogroup

Δεν πρέπει να συγχέεται με το Ecofin. Ο όρος Γιουρογκρούπ (Eurogroup) χρησιμοποιείται για την συνεδρίαση των 17 υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης (και όχι του συνόλου των 27 υπουργών της ΕΕ.) Στην πραγματικότητα αυτή η ομάδα δεν έχει κάποιο όνομα. Το Eurogroup συνεδριάζει μια ημέρα πριν από τις συνεδριάσεις του Ecofin. Πρόεδρος της ευρωομάδας είναι ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Οι διαφορές μεταξύ Eurogroup και Ecofin έχουν πρόσφατα οξυνθεί, αφού τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι εκτός ευρώ, προσπαθούν όλο και περισσότερο να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της ευρωζώνης.

ΕΚ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΚ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή προτείνει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της.

Η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει μια ενιαία γραμμή στις χώρες, όσο αφορά την οικονομική πολιτική, αποτελεί ίσως μια από τις σημαντικότερες αιτίες της κρίσης.

ΕΚ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΕΚ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών των 27 χωρών της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (επί του παρόντος Herman van Rompuy) και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επί του παρόντος Jose Manuel Barroso).

Το ΕΚ ουσιαστικά είναι το σημαντικότερο όργανο λήψης αποφάσεων εν μέσω κρίσης, παρόλο που ακόμα και μια απλή συμφωνία σε θέματα που αφορούν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, πρέπει να εγκριθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις.

ΕΒΑ – Η Ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή (European Banking Authority)

ΕΒΑ - Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή

Η ΕΒΑ είναι η ρυθμίστρια τράπεζα της ΕΕ, με έδρα το Λονδίνο. Είναι μια εντελώς νέα οντότητα, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του έτους.

Τις περισσότερες φορές τη βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα όταν πραγματοποιεί τραπεζικά τεστ αντοχής (stress tests), στα οποία οι Ευρωπαϊκές τράπεζες υποχρεώνονται να γνωστοποιήσουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση τους σε κρατικά χρέη, τις μετοχές τους, και τις υποχρεώσεις τους. Προέβη σε τέστ αντοχής τον Ιούλιο, και διεξάγει ένα νέο γύρο τεστ αυτές τις μέρες.

ΕΤΕπ – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB )

ΕΤΕπ - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ είναι ένας διεθνής οργανισμός που ανήκει στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδρύθηκε το 1958.  Σκοπός του είναι η χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης.

Στην πραγματικότητα η τράπεζα δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην κρίση του δημόσιου χρέους , παρά την έκθεση του Σεπτεμβρίου ότι θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Επενδυτικό όχημα ειδικού σκοπού (SPIV — Special Purpose Investment )

Κομπινάδορος - Ειδικού Σκοπού Επενδύσεων

Ένα πιο γενικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο, ένα μέσο που εστιάζει στην χρηματοδότηση και την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Το πλαίσιο του είναι τέτοιο ώστε, σε περίπτωση πτώχευσης, οι υποχρεώσεις να παραμείνουν ασφαλείς.

Στο πλαίσιο κρίσης της ευρωζώνης, οι ηγέτες της Ε.Ε. φέρεται να εξετάζουν τη χρήση ενός μέσου για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Το SPIV (επενδυτικό όχημα ειδικού σκοπού) θα μπορεί να αντλεί κεφάλαια από επενδυτές (ιδιώτες ή κρατικά επενδυτικά κεφάλαια) ώστε να αγοράζει ομόλογα. Το EFSF θα μπορούσε να συμμετάσχει στο SPΙV ώστε να αγοράζει ομόλογα κρατών της ευρωζώνης στη δευτερογενή αγορά ή να δανείζει χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρηματοδότησης από τις αγορές.

Αυτό αποτελεί το ένα από τα δύο σχέδια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή, προκειμένου να τονωθεί – ή να αυξήσει τη δύναμη πυρός του – το EFSF.

__________

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Συναφές: Δραχμή ή Ευρώ ?

Συναφές: Σε ντόμινο μπορεί να εξελιχτεί η κρίση στην Ευρωζώνη

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -