Τρούφα: Έρευνα αγοράς, δυνατότητες και προοπτικές προώθησής της στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια οι τρούφες έχουν γίνει ιδιαίτερα περιζήτητες από πολλούς Έλληνες καταναλωτές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η καλλιέργειά τους αποτελεί μια επικερδή αγροδασοπονική δραστηριότητα δημιούργησαν το κίνητρο για την έρευνα της αγοράς τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, με θέμα: «Τρούφα: Έρευνα αγοράς, δυνατότητες και προοπτικές προώθησής της στην Ελλάδα».


Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., από τη φοιτήτρια Β. Τσιτσιπάτη υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Αθανάσιου Χριστοδούλου.

Στο πλαίσιο της διατριβής, πραγματοποιήθηκε έρευνα καταναλωτών χρησιμοποιώντας συνδυασμό ποσοτικών και πειραματικών μεθόδων. Η έρευνα διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε δείγμα 303 καταναλωτών τρούφας.

Με βάση τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν προσδιορίστηκαν οι γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, μέσα από τη διενέργεια γευστικών δοκιμών, στα κυριότερα μεταποιημένα προϊόντα τρούφας: λάδι αρωματισμένο με τρούφα, πατέ τρούφας, μέλι αρωματισμένο με τρούφα, τρούφα σε κονσέρβα. Επίσης, μέσα από τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων αναπτύχθηκε μία τυπολογία συμπεριφοράς και χαρακτηριστικών των καταναλωτών τρούφας, που αποτελούνταν από τέσσερεις ομάδες: τους ένθερμους, τους εν δυνάμει, τους αδιάφορους και τους περιστασιακούς.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η στάση και η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στις τρούφες επηρεάζεται από τη γενικότερη στάση τους απέναντι στα εξειδικευμένα και πολυτελή προϊόντα και από την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών προβολής προϊόντων από τους υπευθύνους μάρκετινγκ.

Η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης έδειξε ότι αυτή είναι ιδιαίτερα επικερδής:

Καθαρή Παρούσα Αξία: ΚΠΑ=90.038 €/στρέμμα (Για 30 έτη)

Ετήσια Ισοδύναμη Αξία: ΕΙΑ=7.344€/στρέμμα

Αναλογία Οφέλους/Κόστους: Ο/Κ 2,99 και

Εσωτερικό Επιτόκιο (Πραγματική απόδοση της επένδυσης): ΕΕ=35,77% έναντι 7,12% κόστους δανεισμού των χρημάτων.

Η «ανάλυση ευαισθησίας» απέδειξε ότι και μετά από σημαντική μείωση των εσόδων ή αύξηση των δαπανών η επένδυση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επικερδής.

Να σημειωθεί ότι οι τρούφες είναι καρποφορίες μυκορριζικών Ασκομυκήτων του γένους Tuber, που αναπτύσσονται υπόγεια και συμβιώνουν με τις ρίζες ανώτερων φυτών. Ανήκουν στην κατηγορία των εξειδικευμένων και πολυτελών τροφίμων, καθώς διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μοναδική γεύση, ξεχωριστό άρωμα, ξεχωριστό τρόπο παραγωγής και υψηλή τιμή (μέση τιμή παραγωγού 600 δολάρια το κιλό).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leave a Reply