Μάρκος Αυρήλιος – Χρονολόγιο


96 μ.Χ Δολοφονία του τύραννου Δομιτιανού. Η Σύγκλητος χρίζει αυτοκράτορα τον φιλελεύθερο Νέρβα.

97         (28 Οκτωβρ.) Υιοθεσία του Τραϊανού από τον Νέρβα.

98         (27 Ιαν.) Θάνατος του Νέρβα. Ο Τραϊανός αυτοκράτορας.

              Ο Τάκιτος δημοσιεύει τη Ζωή του Αγκρίκολα και τη Γερμανία.

100       Ο Πλίνιος ο Νεότερος εκφωνεί πανηγυρικό προς τιμή του Τραϊανού .

              Γέννηση του Φρόντωνα, δάσκαλου του Μ. Αυρήλιου.

101        Πρώτος Δακικός Πόλεμος.

102       Διάλογος των ρητόρων, του Τάκιτου(26 Δεκεμβρίου) Θρίαμβος του Τραϊανού.

104       Τάκιτος αρχίζει τη συγγραφή των Ιστοριών.

105       Δεύτερος Δακικός Πόλεμος. Ο Τραϊανός κυριεύει την Δακία (σημερινή Ρουμανία). Με εντολή του Τραϊανού καταλαμβάνεται η Ναβατανία (σημερινή ΒΔ Αραβία).

107       Προσάρτηση της Δακίας.

112        Ο Τάκιτος αρχίζει τη συγγραφή των Χρονικών.

113       Πόλεμος κατά των Πάρθων.

114       Νίκες στην Ανατολή, προσάρτηση Αρμενίας και Μεσοποταμίας. Θάνατος του Πλίνιου του Νεότερου.

115-7    Ιουδαϊκή εξέγερση.

116       Ο Τραϊανός στη Βαβυλώνα.

117       (10 Αυγ.) Θάνατος του Τραϊανού. Ο Αδριανός στην εξουσία

117      Τέλος της συγγραφής των Χρονικών του Τάκιτου.

            Θάνατος του Δίωνα Χρυσόστομου.

120     (περίπου’ ίσως και αργότερα) Θάνατος του φιλοσόφου Επίκτητου.

121      (26 Απριλίου) Γέννηση του Μάρκου Αυρήλιου στη Ρώμη.

122     Κατασκευή του Τείχους του Αδριανού στη βόρεια Βρετανία

125      Θάνατος του Πλούταρχου. Γέννηση του Λουκιανού.

130     (15 Δεκ.) Γέννηση του Λούκιου Βέρου, θετού αδελφού του Μ. Αυρήλιου.

131      Ο Αδριανός ιδρύει το Πανελλήνιον, με έδρα την Αθήνα, ως κοινοπολιτεία των ελληνικών πόλεων.

132-3 Ο Μάρκος μυείται στον στωικισμό από τον Διόγνητο.

138    (25 Ιαν.) Ο Αδριανός υιοθετεί τον Αντωνίνο Ευσεβή (Αυρήλιο Φούλβιο Βοϊόνιο Άρριο). Εκείνος με τη σειρά του υιοθετεί τον Μ. Αυρήλιο και τον Λούκιο Βέρο.

           (  10 Ιουλ.) Θάνατος του Αδριανού. Ο Αντωνίνος στην εξουσία.

139     Ο Μάρκος αναγορεύεται «καίσαρας». Νομίσματα του 139 τον ονομάζουν Aurelius Caesar August! Alius. Εκφωνεί ευχαριστήριο λόγο στην Σύγκλητο.

140     Ο Μάρκος γίνεται ύπατος για πρώτη φορά. Ανταρσία στη Βρετανία. Ο Χριστιανός απολογητής Ιουστίνος γράφει την πρώτη του ’Απολογία υπέρ Χριστιανών προς Άντωνΐνον τον Ευσεβή.

143     Υπατεία του Φρόντωνα.

146     Γέννηση του Σεπτίμιου Σεβήρου. Δεύτερη υπατεία του Μ. Αυρήλιου. Ο Μάρκος εγκαταλείπει την ρητορική για την φιλοσοφία, προς απογοήτευση του Φρόντωνα.

148     900ή επέτειος ίδρυσης της Ρώμης.

153     (περίπου) Γέννηση του ιστορικού Δίωνα Κάσσιου.

154     (21 Απριλ.) Ο Αίλιος Αριστείδης εκφωνεί το “Ρώμης εγκώμιον”.

161     (7 Μαρτ.) Θάνατος Αντωνίνου του Ευσεβούς. Ο Μάρκος Αυρήλιος ανακηρύσσεται Αύγουστος. Αναγορεύει συναυτοκράτορα τον θετό αδελφό του Λούκιο Βέρο.

           (31 Αυγ.) Γέννηση του Κόμμοδου.

166    (12 Οκτωβρ.) Νίκη επί των Πάρθων στην Ανατολή. ι66-9 Επιδημία (τύφου ή ευλογιάς) στην αυτοκρατορία.

167    Εισβολή Γερμανών (Μαρκομάνων και Κουάδων) στην Ιταλία. Οι Μ. Αυρήλιος και Λούκιος Βέρος αναχωρούν για τα βόρεια σύνορα. Διωγμοί Χριστιανών στη Ρώμη.

168    Oι Μαρκομάνοι ζητούν ειρήνη. Ο πόλεμος με τους Κουάδους και τους Ιάζυγες (Σαρμάτες) συνεχίζεται.

169    Ξαφνικός θάνατος του συναυτοκράτορα Λούκιου Βέρου, στο Άλτινουμ της Αδριατικής. Ο Γαληνός ταριχεύει το πτώμα του το οποίο μεταφέρεται στη Ρώμη για να καεί στο Πεδίο του Άρεως.             Ο Μάρκος βγάζει σε δημοπρασία τα έπιπλα και τιμαλφή των ανακτόρων για να συγκεντρώσει χρήματα για τον πόλεμο

170     Ο Μάρκος στο Σίρμιο. Δίκη του Ηρώδη Αττικού. Γέννηση του Φιλόστρατου.

174     Επεισόδιο με την “Κεραυνοβόλα” λεγεώνα. Νίκη επί των Κου-άδων. Ο Μάρκος αποκτά τον τιμητικό τίτλο Γερμανικός.

174-   80 Ο Μάρκος Αυρήλιος γράφει τα “Εις εαυτόν”.

175     Νίκη επί των Σαρματών στη σημ. Κροατία. Ο Μάρκος αποκτά τον τιμητικό τίτλο Σαρματιχός και χαιρετίζεται ως imperator για όγδοη φορά. Ανταρσία του Αβίδιου Κάσσιου στην Ανατολή.

175- 6 Περιοδία του Μ. Αυρήλιου στην Συρία, την Αίγυπτο, την Μ. Ασία και την Ελλάδα.

176     Επιστροφή στη Ρώμη όπου τελείται θρίαμβος για τις νίκες επί των Γερμανών (27 Νοεμβρ). Ο Μάρκος αναγορεύει τον Κόμμοδο συναυτοκράτορα.

177     Διωγμοί Χριστιανών στη Λυών και την γειτονική Βίεννα.

178     Καταστροφικός σεισμός στη Σμύρνη. Δεύτερος Γερμανικός Πόλεμος. Ο Μάρκος αναχωρεί ξανά για τα βόρεια σύνορα, παίρνοντας μαζί του τον Κόμμοδο.

180     (1 7 Μαρτίου) Θάνατος του Μάρκου Αυρήλιου στην Βιντομπόνα (σημ. Βιέννη). Ο Κόμμοδος στην εξουσία.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -