Λουκιανός: Δημόκριτος – Ηράκλειτος

Ο Δημόκριτος γελάει κι ο Ηράκλειτος κλαίει - Bramante

Ο Δημόκριτος γελάει κι ο Ηράκλειτος κλαίει – Bramante


Και τότε πάλι ο Ερμής έκανε τον ντελάλη

και φώναζ’ ασταμάτητα στη μέση στο παζάρι:

«Ο ένας κλαίει γοερά κι ο άλλος μας γελάει

δυο φιλοσόφους σας πουλώ που ταίρι τους δεν κάνει !

Δημόκριτος ο ξακουστός, Ηράκλειτος ο μέγας

σοφία έχουν τρομερή οπού δεν έχει πέρας!»

«Γελώ», λέει ο Δημόκριτος, «γιατ’ είσαστε για γέλια

συγκολλημένα Άτομα, και όχι τόσο τέλεια

της ύλης παιχιδίσματα της τύχης περιγέλια…»

«Τι ν’ αγοράσω απ αυτόν» έκανε ο πελάτης

«δεν μας μιλάει σοβαρά, είναι σαν υπνοβάτης»

Κι εσύ Ηράκλειτε τρανέ τι έχεις κι όλο κλαίεις;»

«Τέλος του κόσμου βλέπω γω. Εσύ δεν το προβλέπεις;

Τα  πάντα θα καταστραφούν, όλα πρέπει ν’ αλλάξουν

έτσι ο κόσμος φτιάχτηκε, όλα θε να ρημάξουν

κι αξία δεν υπάρχει πια, μήτε μικρό, μεγάλο

σοφό κι ανόητο θαρρώ, ομοιάζουν το ΄να τα’ άλλο.

Θεοί είναι οι άνθρωποι που όμως θα πεθάνουν

και οι θεοί απέθαντοι άνθρωποι μου φαντάζουν»

Κι απηλογήθη κι είπε του, πελάτης και λαλεί του:

«Τέτοια να λες βρε άνθρωπε, κι εγώ σε αγοράζω

πήγαινε πέρα στη γωνιά, εκεί είμαι και φωνάζω! »

Τι είν’ ετούτο το κακό, που πάει η κοινωνία

όταν οι δυο φιλόσοφοι έγιναν αβαρία…

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ “ΒΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ”  – (Το πούλημα των βίων)

Διασκευή:  Δημήτρης Σκουρτέλης

by antikleidi https://antikleidi.com/


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -