Φωτογραφίες από καμπάνιες του WWF


To να εκλείψουν είναι πιο τρομακτικό…

Σώστε τον ερυθρό τόνο…

αν εκλείψουν…

κλιματική αλλαγή…

______

by Αντικλείδι , https://antikleidi.com/

Συναφές: GreenPeace: “Έγκλημα στις ελληνικές θάλασσες”

Συναφές: Εκπληκτικές αφίσες της Διεθνούς Αμνηστίας

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -