Απαντήσεις και βαθμολογία στο τεστ νοημοσύνης RAVEN (IQ-Test)

Απαντήσεις IQ


A1: 4
A2: 5
A3: 1
A4: 2
A5: 6
A6: 3
A7: 6
A8: 2
A9: 1
A10: 3
A11: 5
A12: 4
B1: 2
B2: 6
B3: 1
B4: 2
B5: 1
B6: 3
B7: 5
B8: 6
B9: 4
B10: 3
B11: 4
B12: 5
C1: 8
C2: 2
C3: 3
C4: 8
C5: 7
C6: 4
C7: 5
C8: 1
C9: 7
C10: 6
C11: 1
C12: 2
D1: 3
D2: 4
D3: 3
D4: 7
D5: 8
D6: 6
D7: 5
D8: 4
D9: 1
D10: 2
D11: 5
D12: 6
E1: 7
E2: 6
E3: 8
E4: 2
E5: 1
E6: 5
E7: 2
E8: 4
E9: 1
E10: 6
E11: 3
E12: 5

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις Iq αποτέλεσμα στην κλίμακα Stanford-Binet Συμβατικό επίπεδο ευφυϊας
37 μεταξύ 73 και 89 ΚΛΑΣΗ ΙV ή ‘’χαμηλής ευφυϊας’’ βαθμολογία < ή = της 25ης θέσης
44 100 (ένας στους 2 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ ΙΙΙ ή ‘’μέσης ευφυϊας’’ βαθμολογία μεταξύ της 25ης και της 75ης  εκατοστιαίας θέσης
49 111(ένας στους 4 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ ΙΙ ή ‘’ανώτερης ευφυϊας’’ βαθμολογία > ή = της 75ης εκατοστιαίας θέσης
54 121 (ένας στους 10 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ ΙΙ ή ‘’ανώτερης ευφυϊας’’ βαθμολογία = της 90ης εκατοστιαίας θέσης
55 127 (ένας στους 22 ανθρώπους) ΚΛΑΣΗ Ι ή ‘’εξαιρετικής ευφυϊας’’ βαθμολογία = της 95ης εκατοστιαίας θέσης
>55 >127 ΚΛΑΣΗ Ι ή ‘’εξαιρετικής ευφυϊας’’ βαθμολογία > της 95ης εκατοστιαίας θέσης

Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης

Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς το δείκτη νοημοσύνης του ή πετύχει τέτοια βαθμολογία που τον κατατάσσει στο >=95% του πληθυσμού – μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα (http://www.mensa.org.gr/) ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο.

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -