Χρήσιμα έντυπα

Λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες


_________________________________________________________________

Υπεύθυνη Δήλωση

Εξουσιοδότηση

Εξουσιοδότηση (με λιγότερα στοιχεία)

Μισθωτήριο – Συμφωνητικό κατοικίας

Έντυπα για τις συναλλαγές με την εφορία

Λίστα Ιατρών ΕΟΠΥΥ

_________________________________________________________________

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -