Χρήσιμα έντυπα

Λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες


_________________________________________________________________

Υπεύθυνη Δήλωση

Εξουσιοδότηση

Εξουσιοδότηση (με λιγότερα στοιχεία)

Μισθωτήριο – Συμφωνητικό κατοικίας

Έντυπα για τις συναλλαγές με την εφορία

Λίστα Ιατρών ΕΟΠΥΥ

_________________________________________________________________

Leave a Reply