Το δύσκολο έργο της μητέρας

mother


Ο μακρύς κατάλογος καθημερινών πραγμάτων και δυσκολιών που έχει επιφορτιστεί, οδηγεί μια ανύπαντρη μητέρα στο σημείο “θραύσης” της. Τα παιδιά της πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να τη βοηθήσουν και να την “επαναφέρουν”.

_____________

Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Συναφές: 

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -