Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για τον ΕΟΠΥΥ


Σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) , καταρχήν πρέπει να πληροφορηθούν τη λίστα των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών είτε στα γραφεία των πρώην ασφαλιστικών φορέων, είτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), αλλά και στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), ΟΠΑΔ (www.opad.gr ΟΓΑ (www.oga.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-syntagografisi.gr).

Πατήστε και βρείτε συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΙ και διαθεσιμότητα επισκέψεων

Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από: Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς (λίστα), μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς (μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων – εξετάσεων), από πολυιατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία και εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

ΑΜΟΙΒΗ

Ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ μπορεί να ορίσει κάποιος μέσω του 184 (για τις δομές του ΕΟΠΥΥ, πρώην ΙΚΑ) ή με απ’ απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο γιατρό. Ζητώντας να ενημερωθεί εκ των προτέρων από τον γιατρό για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν ή πότε μπορεί να τον δεχθεί). Εάν επισκεφθείτε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό θα πληρώσετε επίσκεψη; Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 200 του μήνα.

Συνεπώς στην περίπτωση που κάποιος γιατρός ζητήσει πρόσθετη αμοιβή επικαλούμενος το πλαφόν, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γιατρό και επειδή το πλαφόν αφορά στα 50 ραντεβού εβδομαδιαίως, αυτό δεν κατανέμεται σε 10 ραντεβού ημερησίως, συνεπώς αποτελεί πρόσχημα ότι ο 11ος ή ο 12ος ασθενής ανά ημέρα θα πληρώσει την επίσκεψη από την τσέπη του.

Ο ασθενής θα πρέπει επίσης να διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο υγείας (θεωρείται όπως και πριν) το οποίο επιδεικνύει στον γιατρό οι οποίοι ακολουθούν το ωράριο του ιατρείου τους. Για τον εμβολιασμό των παιδιών, και των ενηλίκων, που περιλαμβάνονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού, παρέχονται δωρεάν τα εμβόλια και εκτελούνται είτε από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς ή από τους Σταθμούς Προστασίας Μάνας και Παιδιού (του ΙΚΑ). Το ίδιο ισχύει και για τα νέα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν καθώς στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ παρέχονται δωρεάν οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου όπως ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Σε ό,τι αφορά στον τοκετό, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα 900 ευρώ, 1.200 ευρώ για δίδυμη κύηση και 1.600 ευρώ για τρίδυμη κύηση, εφόσον δεν αποδίδεται ΚΕΝ.

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ: Χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή των σχηματισμών του ΕΣΥ. Με 15% συμμετοχή του δικαιούχου σε συμβεβλημένα με τον Οργανισμό διαγνωστικά εργαστήρια. Διευκρινίζεται πως δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στο δικαιούχο σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr αφού ακόμη δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Ετσι λοιπόν αν πληρώσετε χρήματα για τη νοσηλεία σας δεν θα σας αποδοθεί δαπάνη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένη κλινική. Ως προς τη θέση νοσηλείας, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές σε τετράκλινο. Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ δικαιούται να νοσηλευθεί σε συμβεβλημένη κλινική, έχοντας τα ίδια δικαιώματα με όλους τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

Εάν εξετασθείτε σε μη συμβεβλημένο ιατρό ο οποίος σας συνταγογράφησε φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, ο ΕΟΠΥΥ θα αναγνωρίσει τη δαπάνη μόνο εάν τα φάρμακα και οι εξετάσεις έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ – ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ

Αντιθέτως εάν εξετασθείτε σε μη συμβεβλημένο ιατρό και σας γράψει ορθοπεδικά βοηθήματα, γυαλιά, κλπ η δαπάνη δεν αναγνωρίζεται. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί έχουν δικαίωμα αναγραφής αναρρωτικών αδειών στα προσωπικά τους συνταγολόγια ή στα αδειολόγια των Υγειονομικών δομών του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ενώ για το ίδιο θέμα αναμένονται σχετικές οδηγίες.

ΦΑΡΜΑΚΑ

Η φαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά. Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων. Φάρμακα που ανήκουν στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, δεν αποζημιώνονται. Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν επιτροπές του Ταμείου. Τα φάρμακα αυτά παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρμάκων μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνωστοποιηθεί στους γιατρούς.

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία ενός μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

___

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Για ποιους κλείνουν ραντεβού τα τηλέφωνα 14554,14784,14884,14900 (πρώην 184);
Το τηλέφωνα 14554,14784,14884,14900 (πρώην 184) κλείνουν ραντεβού μόνο για γιατρούς θεραπευτές του ΕΟΠΥΥ στις μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Ο θεραπευτής γιατρός έχει υποχρέωση έναντι όλων των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πού κλείνω ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ ή σε σχηματισμούς του ΕΣΥ;
Για να κλείσω ραντεβού για εξετάσεις
Α) σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ: 14554,14784,14884,14900
Β) σε σχηματισμούς του ΕΣΥ: 1535
Για ραντεβού με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους ιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απ’ ευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους ιατρούς αντίστοιχα.
Πώς κλείνω ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ;
Μέσω των αριθμών 14554,14784,14884,14900 [για τις δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ και πρώην 184)]
Με απ’ απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο γιατρό. Θα ενημερώνομαι υποχρεωτικά από αυτόν εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν ή πότε μπορεί να με δεχθεί).
Εάν επιθυμώ επιπλέον πληροφορίες για τον ΕΟΠΥΥ ή θέλω να διατυπώσω παράπονα και καταγγελίες για παρόχους υγείας του Οργανισμού, πού απευθύνομαι;
Απευθύνομαι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, ΤΚ 151-23, Μαρούσι, fax: 210 6871789.
Ασφαλισμένος προσέρχεται στα φαρμακεία του Οργανισμού για να παραλάβει φάρμακο υψηλού κόστους. Θα καταβάλλει συμμετοχή;
Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση (εκτός των δίμηνων).
Τί ποσότητα φαρμάκου δικαιούται να συνταγογραφήσει ο ιατρός;
Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός. Ειδικά για χρόνιες παθήσεις μπορεί να εκδίδεται από τους ιατρούς δίμηνη ή τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στα ποσοστά συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων;
Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνωστοποιηθεί στους γιατρούς.
Σε ποια έντυπα εκδίδουν οι ιατροί συνταγές;
Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρμάκων μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.
Ο Οργανισμός έχει δικά του φαρμακεία;
Ναι, τα οποία παρέχουν φάρμακα υψηλού κόστους. Οι θεράποντες ιατροί γνωρίζουν τα παρεχόμενα φάρμακα και κατευθύνουν τους ασφαλισμένους.
Τί ισχύει για τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα;
Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν επιτροπές του Ταμείου. Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.
Πότε παρέχονται τα φάρμακα;
Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων. Φάρμακα που ανήκουν στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, δεν αποζημιώνονται.
Τι περιλαμβάνει η φαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ;
Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά.
Είμαι ασφαλισμένος του ΟΓΑ. Δικαιούμαι να νοσηλευθώ σε συμβεβλημένη κλινική του ΕΟΠΥΥ;
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.
Σε τί θέση δικαιούμαι να νοσηλευθώ σε συμβεβλημένη κλινική;
Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές σε τετράκλινο.
Πού απευθύνομαι ύστερα;
Στις Υπηρεσίες που απευθυνόμουν και πριν τις 31/12/11.
Έχουν δικαίωμα αναγραφής αναρρωτικών αδειών οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;
Ναι, στα προσωπικά τους συνταγολόγια ή στα αδειολόγια των Υγειονομικών δομών του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Αναμένονται σχετικές οδηγίες.
Πού θα υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι για μετάβαση στο εξωτερικό;
Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων, από τα οποία προέρχονται.
Εάν εξετασθώ σε μη συμβεβλημένο ιατρό και μου γράψει ορθοπαιδικά βοηθήματα, γυαλιά, κλπ αναγνωρίζεται η δαπάνη;
Όχι, δεν αναγνωρίζεται.
Εάν εξετασθώ σε μη συμβεβλημένο ιατρό και μου συνταγογραφήσει φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις την δαπάνη την αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ;
Μόνο εάν τα φάρμακα και οι εξετάσεις έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά.
Εάν νοσηλευθώ σε μη συμβεβλημένη κλινική θα πάρω πίσω τα χρήματα που πλήρωσα;
Όχι, δεν αποδίδεται δαπάνη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένη κλινική.
Ποιές είναι οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές;
Οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr.
Σε ποιους ελεγκτές ιατρούς απευθύνομαι;
Όπου απευθυνόμουν έως σήμερα (ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και συνταγές δεν απαιτούν θεώρηση). Όλοι οι ελεγκτές των εντασσόμενων ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ), μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.
Στις παρακλινικές εξετάσεις υπάρχει συμμετοχή;
Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούνται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ:
χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.
με 15% συμμετοχή του δικαιούχου σε συμβεβλημένα με τον Οργανισμό διαγνωστικά εργαστήρια.
δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στο δικαιούχο σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο.
Ποιες είναι οι παροχές του ΕΟΠΥΥ για τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί;
Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ παρέχονται δωρεάν οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου όπως ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Σε ότι αφορά τον τοκετό, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα 900 €, 1200 € για δίδυμη κύηση και 1600 € για τρίδυμη κύηση, εφόσον δεν αποδίδεται ΚΕΝ.
Τι ισχύει για τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων;
Οι εμβολιασμοί των παιδιών και ενηλίκων του εγκεκριμένου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (Ε.Π.Ε.) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ (ιατρική επίσκεψη και εμβόλιο) στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου (ΙΚΑ) και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους). Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει ιδιώτη ιατρό μη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και ο οποίος έχει δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα εμβόλια του Ε.Π.Ε. συνταγογραφούνται με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά η ιατρική επίσκεψη και η διενέργεια του εμβολίου δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.
Υπάρχει ωράριο στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;
Οι γιατροί ακολουθούν το ωράριο του ιατρείου τους.
Πού θεωρώ το βιβλιάριό μου;
Όπου το θεωρούσα έως σήμερα.
Τί πρέπει να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;
Το ασφαλιστικό μου βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.
Εάν επισκεφθώ συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό θα πληρώσω επίσκεψη;
Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 200 του μήνα.
Πώς μπορώ να βρω τη Λίστα των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών (Δ/νση, τηλ.) ή τη Δ/νση του πλησιέστερου σε εμένα πολυϊατρείου/ιατρείου του ΕΟΠΥΥ;
Η Λίστα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) στις ιστοσελίδες των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), ΟΠΑΔ (www.opad.gr ΟΓΑ (www.oga.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-syntagografisi.gr).
Η Δ/νση των πολυϊατρείων-ιατρείων του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μπορεί να βρεθεί από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/my.cfm
Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ;
Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από:
– Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούςhttp://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index
– Μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς (μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων)
– Πολυϊατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας  πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
– Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και  Αγροτικά Ιατρεία
– Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ
Υπάρχει Κανονισμός Παροχών;
Υπάρχει o Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ΦΕΚ 2456-3/11/2011 (ιστοσελίδες των ενταχθέντων ταμείων).
Γιατί έγινε;
Με την δημιουργία του ΕΟΠΥΥ επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της υγείας των δικαιούχων, όπου και όποτε τις έχουν ανάγκη.
Ποιούς ασφαλισμένους αφορά;
Αφορά τους ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Πιο αναλυτικά οι δικαιούχοι αναφέρονται στο Άρθρο 3 του ΦΕΚ 2456 3/11/2011 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).
Τι είναι ο ΕΟΠΥΥ;
Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με φιλοδοξία να επαναφέρει τον ασφαλισμένο στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας.
Πώς αναγράφονται οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ;
Οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αναγράφονται:
σε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (δεν απαιτείται θεώρηση)
σε χειρόγραφα παραπεμπτικά μόνο από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς (όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα). Αναγράφονται στο μπλοκ παραπεμπτικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή, εάν ο γιατρός δεν διαθέτει μπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου του. Θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και εκτελούνται εντός μηνός από τη θεώρηση (απαιτείται θεώρηση σε ποσά άνω των 100 euro).
Ποια είναι τα τηλέφωνα και η διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ από όπου μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες;
Για πληροφορίες οι γιατροί μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
210-6871770
210-6871771
210-6871772
Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στην Κηφισίας 39, ΤΚ 151-23, Μαρούσι.
Εκτελούνται τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μη συμβεβλημένων γιατρών;
Οι φαρμακοποιοί και τα διαγνωστικά εργαστήρια εκτελούν όλες τις ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές και παραπεμπτικά αντίστοιχα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί από συμβεβλημένους ή μη γιατρούς.
Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μεταφέρθηκαν στο ΕΣΥ μπορούν να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ή να συνταγογραφούν.
Ναι, εφόσον είχαν σε ισχύ σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ μέχρι 31.12.2011 και έχουν κάνει τη σχετική αίτηση.
Γιατροί που είχαν σύμβαση με τα εντασσόμενα ταμεία μόνο να εκτελούν διαγνωστικές πράξεις και εξετάσεις, μπορούν να δέχονται δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ;
Ναι, εξακολουθούν να δέχονται με τους ίδιους όρους. Οι εργαστηριακές ειδικότητες δεν μπορούν να συνταγογραφούν.
Επιστημονικός Δ/ντης κλινικής μπορεί να έχει συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ;
Ναι, μπορεί ως φυσικό πρόσωπο.
Παραπεμπτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχαν 2 μήνες προθεσμία για την εκτέλεσή τους. Έχουν γραφτεί Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2011. Πού θα υποβληθούν;
Όπου τα κατέθεταν έως σήμερα.
Οι μη συμβεβλημένοι μπορούν να γράφουν υγειονομικό υλικό;
Όχι, από τη στιγμή που οι μη συμβεβλημένοι έχουν το δικαίωμα μόνο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δεν μπορούν να γράφουν υγειονομικό υλικό.
Θα βγει αντίστοιχη κατάσταση με τις επισκέψεις για τις πράξεις; Πλαφόν;
Προς το παρόν δεν υπάρχει πλαφόν στις ιατρικές πράξεις. Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει ανακοίνωση.
Επισκέψεις κατ’οίκον; Υπάρχει διαφοροποίηση;
Όχι, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις επισκέψεις κατ’οίκον από τις υπόλοιπες του ιατρείου.
Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα συνοδεύονται από χειρόγραφα; Σημειώνεται ο κωδικός των ηλεκτρονικών στο βιβλιάριο;
Όχι, δεν απαιτείται τίποτε από τα δύο.
Εξακολουθεί να ισχύει το πλαφόν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα εργαστήρια φυσιοθεραπείας;
Όσον αφορά στο γιατρό, ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΕΚΠΥ. Όσον αφορά στο εργαστήριο, θα βγει νεότερη οδηγία.
Μπορούν να δίνουν αναρρωτικές άδειες οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2011 στους εντασσόμενους στον ΕΟΠΥΥ φορείς. Αναμένονται σχετικές οδηγίες.
Τί σφραγίδα χρησιμοποιούν οι γιατροί στην συνταγογράφηση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ;
Έως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ, οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες των εντασσομένων ταμείων, νοσοκομείων κλπ ή την ιδιωτική τους σφραγίδα.
Κόβεται χαρτάκι ανά επίσκεψη;
Όχι, υπάρχει μόνο η συγκεντρωτική. Κόβεται φύλλο από το ατομικό συνταγολόγιο του γιατρού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ.
Πού απευθύνονται για έγκριση φαρμάκων, εξετάσεων, κλπ οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ;
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ απευθύνονται όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεγκτής ιατρός στον υγειονομικό σχηματισμό που απευθυνόντουσαν, μπορούν να εξυπηρετηθούν από ελεγκτές ιατρούς όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων.
Επιτρέπεται ο θεραπευτής του ΕΟΠΥΥ να είναι και ελεγκτής;
Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΕΚΠΥ απαγορεύεται ο θεραπευτής να είναι και ελεγκτής ταυτόχρονα.
Αν κάποιος γιατρός δεν συμπληρώσει τις 50 επισκέψεις την εβδομάδα, μεταφέρεται το υπόλοιπό του την επόμενη εβδομάδα;
Ναι, μεταφέρεται με ανώτατο όριο τις 200 επισκέψεις το μήνα.
Πού θα αναγράφεται η επίσκεψη; Επαρκεί η συγκεντρωτική κατάσταση;
Έχουν δοθεί οδηγίες, στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, 29/12/11: «Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ».
Ποια είναι η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις παρακλινικές εξετάσεις;
Από 1/1/12 ισχύει ο ΕΟΠΥΥ και τα ποσοστά που ορίζονται στον ΕΚΠΥ.
Επιτρέπεται η αναγραφή και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων από τον ίδιο συμβεβλημένο γιατρό;
Δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία η αναγραφή και η εκτέλεση των ιατρικών πράξεων από τον ίδιο γιατρό, εφόσον είχε ανάλογη σύμβαση μέχρι 31.12.2011 με έναν από τους εντασσόμενους στον ΕΟΠΥΥ φορείς.
Πόσα αντίγραφα εκτυπώνονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων;
Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύει ότι προβλέπεται από τις διατάξεις της Η.Σ. (Νόμος 3892, 4/11/10)(1 αντίγραφο). Για την ηλεκτρονική αναγραφή εξετάσεων ισχύει ό,τι αναφέρεται στις οδηγίες του e-diagnosis (2 αντίγραφα).
Οι μη κοστολογημένες εξετάσεις αποζημιώνονται;
Όχι, οι μη κοστολογημένες εξετάσεις δεν αποζημιώνονται.
Τα διαγνωστικά εργαστήρια δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά από νοσοκομεία;
Όχι, δεν δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά κρατικών νοσοκομείων και δεν αποζημιώνονται.
Πώς γράφονται και πώς αποζημιώνονται δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες;
Οι δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, αποζημιώνονται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 14 και 17 του ΕΚΠΥ. Οι ασφαλισμένοι απευθύνονται στα τμήματα των Ταμείων όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/11.
Πώς συνταγογραφούνται και πώς αποζημιώνονται οι πράξεις των φυσιάτρων;
Για τους φυσίατρους ισχύει το αριθμητικό όριο των επισκέψεων, ενώ δύνανται να συνταγογραφούν πράξεις της ειδικότητάς τους με τη χρήση του e-diagnosis για ένα σημείο του σώματος ανά εξάμηνο και μέχρι δώδεκα θεραπείες (κατόπιν έγκρισης ελεγκτού ιατρού, Άρθρο 14Α του ΕΚΠΥ). Το ίδιο ισχύει και για άλλες ειδικότητες όπως για παράδειγμα ρευματολόγοι που εκτελούν αντίστοιχες θεραπευτικές πράξεις (πχ. Biofeedback, TENS, Laser) σε φυσικοθεραπευτήρια, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό.
Πώς συνταγογραφούν θεραπευτικά μέσα (εκτός γυαλιών) οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί;
Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί συνταγογραφούν θεραπευτικά μέσα όπως συνταγογραφούσαν έως σήμερα. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιευθεί Εγκύκλιος. Οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν θεραπευτικά μέσα για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.
Πώς συνταγογραφούν γυαλιά οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οφθαλμίατροι;
Τα συνταγογραφούν στο ειδικό έντυπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή, εάν ο γιατρός δεν διαθέτει μπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου του. Η αποζημίωση γίνεται όπως ορίζεται στον ΕΚΠΥ. Οι μη συμβεβλημένοι οφθαλμίατροι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν γυαλιά.
Ποιον αριθμό εξετάσεων έχει τη δυνατότητα να αναγράφει κάθε ιατρός;
Όσες εξετάσεις απαιτούνται ανάλογα με την πάθηση κάθε δικαιούχου.
Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Πού συνταγογραφώ τα φάρμακα;
Τα φάρμακα για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά μέσω του e-syntagografisi. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το σύστημα ή το φάρμακο που επιθυμεί ό γιατρός να συνταγογραφήσει δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής, τότε και μόνον τότε ο γιατρός συνταγογραφεί χειρόγραφα στο συνταγολόγιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Πότε θα βγει προκήρυξη για νέους γιατρούς για σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ;
Αναμένεται ανακοίνωση.
Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ μπορούν να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 δεν αφορά στους μόνιμους και αορίστου χρόνου γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ. Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα κάνουν ιδιωτικό ιατρείο εκτός ωραρίου θα υπογράψουν ειδική σύμβαση για τον αριθμό των επισκέψεων και τον τρόπο αποζημίωσης.
Γιατροί που είχαν σύμβαση με τον ΟΓΑ πώς θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ;
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 δεν αφορά στους γιατρούς που είχαν σύμβαση με τον ΟΓΑ.
Τι συμβαίνει εάν ένας γιατρός δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ;
Εάν ένας γιατρός δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά επιθυμεί να συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, συμπληρώνει την Υπεύθυνη Δήλωση που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των ΕΟΠΥΥ, IKA-ETAM, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ (www.eopyy.gov.gr, www.ika.gr, www.opad.gr, www.oaee.gr,www.oga.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησηςwww.e-syntagografisi.gr ) στις 12/1/12. Με τον τρόπο αυτό,  έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ φάρμακα και εξετάσεις μόνονμέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,(e-syntagografisi, e-diagnosis) ενώ δεν αποζημιώνεται για τις επισκέψεις των δικαιούχων από τον οργανισμό.
Με ποια κριτήρια συμβάλλεται κάποιος γιατρός με τον ΕΟΠΥΥ;
Για να συμβληθεί ένας ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είχε ενεργή σύμβαση με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ μέχρι 31/12/11 σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-11. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Οργανισμού.
Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ και τα στοιχεία μου στη Λίστα δεν είναι ορθά. Πώς θα τα διορθώσω;
Θα αποστείλετε νέο Fax εκεί όπου αποστείλατε την αρχική σας αίτηση με τις διορθώσεις. (Fax: 210-9282199, 210-9282499, 210-9282267, 210-9215940, 213-2168422).
Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, το όνομά μου βρίσκεται στη λίστα και έχω κάνει αίτηση ανάκλησης, από πότε ισχύει η αίτησή μου;
Από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης ανάκλησης στον ΕΟΠΥΥ ο γιατρός δεν μπορεί να υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση για να αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.
Είμαι γιατρός και έχω κάνει αίτηση για να συμβληθώ με τον ΕΟΠΥΥ πλην όμως το όνομά μου δεν βρίσκεται στη λίστα. Δέχομαι ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ;
Ναι, με το αποδεικτικό της αποστολής του Fax στον ΕΟΠΥΥ ο γιατρός είναι κατοχυρωμένος να δέχεται δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. H λίστα των ιατρών, που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εάν μετά την ολοκλήρωσή της δεν βρίσκετε το όνομά σας σε αυτήν παρά του ότι έχετε κάνει αίτηση και πληρείτε τις προϋποθέσεις ένταξής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

Νέο θέμα – 04-03-2014 :

Οδηγός με 20 ερωτήσεις- απαντήσεις με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ

 

37 CommentsΣχολιάστε

 • μπορω να παρω παραπεμπτικο για φυσιοθεραπειες απο γιατρο ορθοπεδικο του εοππυ για να τις δικαιολογησω στα ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ

 • ΟΙ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΟΙ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ;

  • Ερώτηση
   Έχουν δικαίωμα αναγραφής αναρρωτικών αδειών οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί;
   Απάντηση
   Ναι, στα προσωπικά τους συνταγολόγια ή στα αδειολόγια των Υγειονομικών δομών του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Αναμένονται σχετικές οδηγίες.

 • μπορω να κλεισω ραντεβου μεσω ιντερνετ για τα καταστηματα του ικα?

 • Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ,ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ,ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ?

 • ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΥΑΛΛΙΩΝ

 • ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΛΙΑ ΑΠΟ 20/9/2012?????

   • Τα δυο μου παιδια ηλικιας 12 και 14 ετων βαλανε γυαλια 13-2-13.Ενα χρονο μετα χρειαζεται να κανουν αλλαγη φακων διοτι σε αυτη την ηλικια η μυωπια καλπαζει.
    Χρηματα δεν εχω παρει ακομη για την πρωτη συνταγη και την δευτερη θα την πληρωσω εξ ολοκληρου εγω.Γιατι πληρωνω τοτε και την ιατρικη περιθαλψη?Μηπως θα πρεπει να κρατησω αυτα που μου ωφειλουν απο αυτα που τους ωφειλω?

 • Παρακαλώ θα ήθελα να γνωρίζω για νοσηλεία που έλαβε χώρα σε συβεβλημένο με το ταμείο ιδιωτ. νοσοκομείο στις 26 Απριλίου 2013 αν το βιβλιάριο θεωρηθεί για το 2013 μετά την ημερομηνία νοσηλείας ο ΕΟΠΥΥ θα με καλύψει ? Ευχαριστώ

 • Τα πιστοποιητικά υγείας για γυμναστήρια και κολυμβητήρια καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ ή ο ιατρός αμοίβεται από τον ασφαλισμένο; Υπάρχει εγκύκλιος που να αναφέρεται σ’αυτό;

  • ειμαι συνταξιουχος ασφαλισμενοε στο ικα κατοικω στην δραμα εκανα ακτινοβολιες στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΗΓΑΙΜΟΕΡΧΟΜΟΥΝ ΜΕ ΙΧ ΠΟΥ ΩΔΗΓΟΥΣΕ Η ΣΥΖΥΓΟς ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΩ

 • Καλησπέρα. Είμαι εκπαιδευτικός και ανήκω στον κλάδο ΠΕ!9. Δικαιούμε 120 ευρώ για γυαλιά οράσεως όπως παλιότερα ή δεν ισχύει πλέον?

 • Πείτε μου σας παρακαλώ αν κάποιος γράψει φάρμακα στο δικό μου το βιβλιάριο ( το οποίο είχα χαμένο), τι γίνεται; Απ ότι ρώτησα αυτά που έχουν γραφεί είναι λιποδιαλυτές συν κάποια ακόμη. Το συγκεκριμένο σκεύασμα λιποδιαλυτή στοιχίζει 85 € το ένα κι έχουν γραφεί καμιά δεκαριά τέτοια.

 • Που μπορώ να διαβάσω τη σύμβαση του ΕΟΠΠΥ με συγκεκριμένη κλινική;

 • Καλησπέρα, έχω ρινική σκολίωση και έχω μιλήσει με γιατρό. Θέλω να μάθω σε τί ποσοστό με καλύπτει η ασφάλιση μου. Έχω βιβλιάριο ΙΚΑ_ΕΟΠΥΥ μέσω ΟΑΕΔ για ανέργους. Τί ισχύει;

  Σας ευχαριστώ εκ το προτέρων.

 • Γεια σας. Πέρυσι τον Ιούνιο ή Ιούλιο (δεν θυμάμαι ακριβώς) πήρα γυαλιά οράσεως … πρεσβυωπίας συγκεκριμένα και κατέθεσα τα χαρτιά μου στον ΕΟΠΥΥ….. Δεν πήρα τα λεφτά που δικαιούμουν……..Και έχει περάσει σχεδόν 1 χρόνος!!!!! Τι συμβαίνει??? Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει σχετικά γιατί για μήνες προσπαθώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά και δεν το σηκώνει κανένας…..Μένω Θεσσαλονίκη και δεν λέει κανείς τίποτα….Στο υποκ. ΕΟΠΥΥ εδώ που τα κατέθεσα μου είπαν να επικοινωνήσω με Αθήνα αλλά δεν το σηκώνει κανείς τους!!!!! Τι στο καλό κράτος έχουμε??? Άμεσα ασφαλιζόμενη και μου τα παίρνουν κανονικά από τον μισθό μου … 🙁

 • ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ,ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ,,,,ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ;;

 • ΕΠΕΙΓΟΝ!!
  Εχω χειρουργηθεί στο Μετροπόλιταν προ διμήνου ριζική προστατεκτομή + λεμφαδένες, σε καρκίνο προστάτη με ρομποτική μέθοδο. Εχει εμφανισθεί συγκέντρωση λέμφου στην κοιλιακή χώρα, η οποία σε υπέρηχο εμφανίζεται με διαμέτρο 5cm. Αυτή μου πιέζει τον μυ του αριστερού ποδιού και πέφτω, ενώ η παλαιότητα πλέον του συγκεκριμένου υγρού (πάνω από 50 ημέρες) ενέχει κίνδυνο επιπλοκών με πυρετό κλπ με παράλληλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στα γύρω όργανα (έντερο, νεφρά, ουροδόχο κύστη κλπ). Είναι φανερό ότι επείγει η εξαγωγή του, γεγονός που δηλώνει ιατρική βεβαίωση ιατρού χειρούργου του ΕΟΠΥΥ με σφραγίδα ελεγκτή (Κεντρικό Πειραιά). Ο γιατρός που ήδη με έχει χειρουργήσει (Μετροπόλιταν) βρίσκεται σε επίσχεση με τον ΕΟΠΥΥ. Σε κρατικό νοσοκομείο που απευθήνθηκα μου εξήγησαν ότι μπορώ να χειρουργηθώ, αλλά μετά από 3 εβδομάδες. Αν επιλέξω να χειρουργηθώ στο Μετροπόλιταν, με κόστος για εμένα 2.500 ευρώ, θα μπορέσω αφού πληρώσω όλη τη δαπάνη, να καταθέσω το τιμολόγιο στον ΕΟΠΥΥ, ώστε να πληρωθώ το προβλεπόμενο μερίδιό μου (νομίζω 80,00 ευρώ για την περίπτωση) για να ζητήσω τα υπόλοιπα από την ιδιωτική ασφάλεια που έχω?
  Ευχαριστώ

 • οι γενικοι γιατροι τι εχουν δικαιωμα να συνταγογραφησουν απο τις παροχες σε ειδος?

  • Εξαρτάται από το νόσημα, ρώτα απευθείας τον γεν γιατρό που θέλεις να επισκεφτείς. Για παράδειγμα μπορούν να γράψουν ταινίες σακχάρου, αλλά δε μπορούν να γράψουν αναπηρικό αμαξίδιο- χρειάζεται ορθοπεδικός.

 • Ο σύζυγός μου μας άφησε πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε την τελευταία μας παιδί επειδή έχει
  πάντα φοβάται έχουν παιδιά (τόσο ενοχλητικό). Ήμουν σε ένα σκοτεινό κόσμο,
  τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουμε προγραμματίσει όταν ανταλλάσσουν όρκους του γάμου μας,
  μισεί τα παιδιά και ποτέ δεν παίζει μαζί τους, ακόμη και για τα γενέθλιά τους? αυτός πάντα
  θέλει να έχει εμένα και μόνο για λόγους πιο γνωστά σ ‘αυτόν. Προσπάθησα να τον διδάξει
  τρόποι για να αγαπούν τα παιδιά, αλλά κρατά σταθερά απόσταση του μακριά από αυτούς που
  τους έκανε να πιστεύουν ότι δεν είναι ο πατέρας τους.

  Τελικά μας άφησε σε ένα άγνωστο προορισμό, όταν ο ίδιος δεν θα μπορούσε να φέρει με το
  πίεση γύρω του. Υπέφερα και τους έπεισε ότι ο πατέρας τους θα
  αλλάξετε σε ένα καλύτερο άνθρωπο και να έρθουν πίσω. Αυτό με έκανε να σταθεί με τη λέξη μου γιατί
  Δεν θέλω να είναι ένα που βρίσκεται Μητέρα, έτσι έπρεπε να βρουν τρόπους για να φέρει πίσω μου
  Ο σύζυγός ως αλλαγμένο άτομο μέχρι άκουσα μια γυναίκα σε ένα μικρό μιλάμε για
  ο φίλος της για μια γιατρός Spell ονομάζεται Δρ Tako που βοηθούν την αδελφή της να πάρει
  πίσω τον άντρα της? έτσι ρώτησα γρήγορα αν μπορεί να με βοηθήσει με το
  επαφή γιατρού αν μπορεί να με βοηθήσει.you μου μπορεί να καθώς και επικοινωνήστε με το γιατρό Tako
  αν υποστεί την ταπείνωση σχέση επικοινωνήσετε μαζί του μέσω της [
  [email protected]]

 • Γεια σας, εξετάσεις αίματος απο γυναικολόγο που δεν είναι συμβεβλημένος.. δεν μπορεί να τα γράψει για να μην πληρωσω πολλά για τις εξετάσεις..;

  • Μπορεί να γράψει ηλεκτρονική συνταγή, για τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον ΕΟΠΥΥ, και εφόσον είναι της ειδικότητός του. Επίσης δεν πρέπει να τις έχεις ήδη κάνει ξανά μέσα στον ίδιο μήνα, αυτές ή άλλες- max αριθμός 15. Τις χρεώνεσαι εξ ολοκλήρου.

 • Θέλω να προβώ σε εξέταση ακουογράμματος. Θέλω να πληροφορηθώ πως μπορώ να την πραγματοποιήσω.

  • Κλείνεις ραντεβού σε γιατρό ΩΡΛ, για δωρεάν σε νοσοκομείο ή σε μονάδα υγείας, τα τωρινά ΠΕΔΥ, δηλ τα παλιά ΙΚΑ. Αν εκτιμήσει πως χρήζεις την εξέταση αυτή σε παραπέμπει σε πιο εργαστήριο θα την κάνεις συμβεβλημένο στο ΠΕΔΥ- στο νοσοκ στην κάνει επιτόπου.

 • Έχω παραπεμπτικό από Ω.Ρ.Λ. για εξέταση ακουογράμματος. Που πρέπει να απευθυνθώ προκειμένου να μου γίνει αυτή η εξέταση χωρίς χρηματική συμμετοχή δεδομένου ότι τα ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα δεν δέχονται τέτοιου είδους παραπεέμτικά. Το παραπεμπτικό μου λήγε στις 14-1-2017. Ευχαριστώ θεμρά και Χρόνια πολλά

 • Γεια σας..εχω κανει εξετασεις σε οφθαλμιατρο και πρπει να βαλω γυαλια που κοστιζουν αρκετα….η οφθαλμιατρος μου ειπε πως αν κανω μια αιτηση εδω στο εοπυυ θα μου επιστραφουν τα μισα χρηματα πισω…ισχυει;;; και αν ναι ξερει κανεις που μποορω να βρω αυτη την αιτηση… Ευχαριστω πολυ

 • Γεια σας! Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: η μητέρα μου είναι κατακεκλιμμένη και χρειάζεται κατ’οίκον επίσκεψη πνευμονολόγου. Ο ΕΟΠΠΥ δικαιολογεί επίσκεψη κατ’οίκον; Κι αν ναι, με τι κόστος και που θα πρέπει να απευθυνθώ για ραντεβού; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων….

 • Μπορώ να ζητήσω να μου γράψει ο γιατρός μου τρίμηνη συνταγή για τα αναλώσιμα του διαβήτη τύπου !. Με εκτίμηση και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • Καλημέρα σας έχω παραπεμπτικό για εξέταση γαστροσκοπηση και καλω σε διάφορα δημόσια νοσοκομεία που μου δώσανε χαρτί με τηλέφωνα από το ικα νεου κοσμου.
  Του καλό στο τηλέφωνο και μου απαντάνε οτι πρέπει να με δει και γαστρεντερολογος γιατρός γιατί το χαρτί που μου έδωσε γαστρεντερολογος του ικα ισχύει για τα ιδιωτικά νοσοκομεία.
  Δεν καταλαβαίνω το παραπεμπτικό λέει ξεκάθαρα για εξέταση γαστροσκοπηση γιατί εγώ πρέπει να κλεισω ραντεβού πάλι να με δει γιατρός δεν καταλαβαίνω γιατί μου λένε το παραπεμπτικό δεν κάνει για μας εδώ στα δημόσια αλλά μόνο για τα ιδιωτικά
  κάλεσα στο Νιμιτς και στη Πολυκλινική γεν. νοσοκομείο αθηνών

 • ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 15 ΕΤΩΝ , ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΣΑΥ..
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Leave a Reply to Helen Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -