Πόσο υγιής είναι η δική σας εταιρία; - Τέστ

Οι αιτίες πτώχευσης των εταιριών εντοπίζονται , κατά κύριο λόγο, σε χρηματοοικονομικά μεγέθη. Οι Shamsher , Zulkarain & Hamid αναφέρουν τους εξής λόγους πτώχευσης των εταιριών:


  1. Συνεχώς μειούμενα κέρδη, κεφάλαιο κίνησης, ρευστότητα, ποιότητα περιουσιακών στοιχείων
  2. Καθυστερούμενοι τόκοι, αποπληρωμές δανείων , πληρωμές των προμηθευτών, προσωπικού κι άλλων πιστωτών

_____________________________________________________________________________________

[WpProQuiz 2]
 

_____________________________________________________________________________________

Σύμβουλος επιχειρήσεων

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: