Ανασκόπηση Νοεμβρίου 2013 μέσω γελοιογραφιών

Φυλακισμένη η παιδεία


by Αντικλείδι , https://antikleidi.com/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Συναφές: 

Ανασκόπηση Οκτωβρίου 2013 μέσω γελοιογραφιών

2 CommentsLeave a comment

  • Εύστοχες οι γελοιογραφίες. Ξεχώρισα τη σχετική με την ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας.
    Καλό και δημιουργικό επόμενο μήνα και πάντα.