Εβδομαδιαία επιλογή φωτογραφιών (νo.73)

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή. Πρόκειται για δύο διαφορετικές πεταλούδες, και αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε τις διαφορές μεταξύ τους...


 

 

______

by Αντικλείδι ,  https://antikleidi.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Συναφές: 

Εβδομαδιαία επιλογή φωτογραφιών (ν72)