Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν4)

Outstanding-Collection-of-Pictures-Taken-At-Exactly-The-Right-Moment_24-@-GenCept

Φωτογραφίες που για να βγουν, απαιτείται είτε μεγάλη ικανότητα είτε τύχη.

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Συναφές: 

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή.

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν2)

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν3)