Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν3)


Είτε ελήφθησαν τυχαία είτε σκόπιμα, ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι φωτογράφοι ήταν στο σωστό μέρος τη κατάλληλη στιγμή.

by Αντικλείδι , https://antikleidi.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Συναφές: 

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν2)

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή.