Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν3)

Είτε ελήφθησαν τυχαία είτε σκόπιμα, ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι φωτογράφοι ήταν στο σωστό μέρος τη κατάλληλη στιγμή.

by Αντικλείδι , http://antikleidi.com

Συναφές: 

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή (ν2)

Φωτογράφηση την κατάλληλη στιγμή.