Ο κόσμος κατά τους Γερμανούς

Πως είναι… και πως τον θέλουν…

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Συναφές: 

Τα εθνικά στερεότυπα σε χάρτες.

Δημόσιοι υπάλληλοι των πέντε ηπείρων

Ο ζουρλομανδύας των στερεοτύπων

Γιατί η Γερμανία δεν βιάζεται να τερματιστεί η κρίση

6 CommentsLeave a comment