Αρκάς, επίκαιρος

Αποσπάσματα σοφίας του Αρκά…

____

____

____

Πηγή: Ο Ισοβίτης – Ένα ποντίκι στη σούπα μου

by Αντικλείδι ,  http://antikleidi.com

Συναφές:

Η κρίση των γαιδάρων

Σταυρόλεξο – Αρκάς

5 CommentsLeave a comment