Τρισδιάστατη ζωγραφική δρόμου από τον Wenner

H ειδικότητα του Kurt Wenner είναι η  ζωγραφικής δρόμου. Αλλά αυτό που τον ξεχωρίζει από τους άλλους καλλιτέχνες είναι είναι ότι τα έργα του είναι τρισδιάστατα. Μάλιστα συχνά ζωγραφίζει εικόνες από την Ελληνική μυθολογία.

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Συναφές: Τρισδιάστατη ζωγραφική δρόμου

2 CommentsLeave a comment