Είμαστε εγκρατείς στα Χριστουγεννιάτικα δώρα


Έχουμε την αίσθηση ότι ξοδεύουμε πολλά σε Χριστουγεννιάτικα δώρα. Όμως, σύμφωνα με μελέτη του Economist σχετικά με τις Χριστουγεννιάτικες δαπάνες χωρών από  όλο τον κόσμο, αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε καθόλου σπάταλοι.


Ο πιο γενναιόδωρος λαός  του κόσμου σε Χριστουγεννιάτικα δώρα είναι αυτός του Λουξεμβούργου, που άλλωστε   αποτελεί την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Ξοδεύουν σχεδόν 800 δολάρια  κάθε χρόνο.

Ακολουθούν οι Αμερικανοί, οι  Ιρλανδοί, οι Ελβετοί και οι Βρετανοί.

Οι Έλληνες ξοδεύουν περίπου 220 δολάρια. Ξοδεύουμε λιγότερα από τους Γερμανούς, αντίθετα με ότι θα πίστευαν οι ίδιοι…

Εντύπωση κάνει το ότι οι Ολλανδοί, αν και τέσσερις φορές πιο πλούσιοι από ό, τι κάτοικοι χωρών όπως η Νότια Αφρική και η Ουκρανία,  εντούτοις ξοδεύουν λιγότερα ακόμα και από αυτούς.

Η σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (άξονας-y) και των Χριστουγεννιάτικων δαπανών φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Συναφές: Τα εθνικά στερεότυπα σε χάρτες