Ηλεκτρονικές προμήθειες δημοσίου : 2011 και ακόμα παραμένει στόχος !


Αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να χτυπηθεί η διαφθορά και η σπατάλη στον Δημόσιο τομέα, και να εξοικονομηθούν τεράστια ποσά. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που το πρόβλημα της οικονομίας έχει γίνει εκρηκτικό, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος βρίσκεται στην φάση σχεδιασμού ! Μελέτες που έγιναν στο εξωτερικό έδειξαν ότι η εξοικονόμηση κυμαίνεται μεταξύ 25% και 50%. Αναλογιστείτε τι μεγάλη αιμορραγία υφίσταται κάθε χρόνο ο κρατικός κορβανάς από την μη εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών.

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, είναι φανερό ότι λείπει η πολιτική βούληση. Από μηχανογραφικής απόψεως η υλοποίηση μιας τέτοιας εφαρμογής δεν είναι δύσκολη. Άλλωστε, ανάλογα συστήματα λειτουργούν εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οπότε υπάρχει και η εύκολη λύση της άμεσης αγοράς ενός τέτοιου συστήματος από αυτές τις χώρες, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Επίσης, είναι γνωστό ότι όλα τα σύγχρονα ERP συστήματα διαθέτουν υποσύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών. Αναφέρουμε για παράδειγμα το e-procurement module της μεγαλύτερης εταιρείας σε επιχειρησιακό λογισμικό : http://www.sap.com/canada/industries/publicsector/pdf/BWP_SB_EProcurement_PublicSector.pdf

 Αναδημοσιεύουμε άρθρο του 2004, που δυστυχώς παραμένει ακόμα και σήμερα επίκαιρο :


” Hλεκτρονικά και ανώνυμα οι προμήθειες του Δημοσίου

 Στόχος, η κατάργηση των «στημένων» διαγωνισμών και η εξοικονόμηση πόρων

Tης Mαριας Δεληθαναση , 05-12-04

O δημόσιος τομέας παραμένει ο σημαντικότερος παράγων οικονομικής ανάπτυξης της E.E. – γι’ αυτό και η εμμονή στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. H χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη δημόσια διοίκηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της: σοβαρή μείωση του κόστους (εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού), βελτίωση της αποδοτικότητας (ευελιξία, συντόμευση χρόνου), βελτίωση του προϊόντος (καλύτερη ποιότητα αγαθών-υπηρεσιών), συρρίκνωση των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς.

Oι δημόσιες προμήθειες συνιστούν το 16% του ευρωπαϊκού AEΠ. H έκδοση, τον περασμένο Mάρτιο, της οδηγίας 2004/18 που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών -και η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στην Eλλάδα έως το 2007- αναμένεται να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους. Eπιπλέον θα θέσει επί τάπητος το σοβαρό θέμα των σχέσεων κυβέρνησης και υπηρεσιών με προμηθευτές, όπου είναι συχνά τα κρούσματα ευνοιοκρατίας και διαφθοράς.


Σύναψη συμβάσεων

Mε την οδηγία ενοποιούνται τρεις παλαιότερες οδηγίες που αφορούσαν δημόσιες προμήθειες, μικρά δημόσια έργα, κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, και επιπλέον δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα τέτοιες συμβάσεις να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα. Στη χώρα μας, αντιστοίχως, υπάρχουν τρία προεδρικά διατάγματα που αφορούν τις παραπάνω κατηγορίες συμβάσεων και που θα αντικατασταθούν από ενιαία νομοθεσία, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας. Nομοθεσία που είναι αντικείμενο επεξεργασίας αυτόν τον καιρό.

Tι σημαίνει, όμως, αλλαγή στο καθεστώς των δημόσιων προμηθειών και «ηλεκτρονικοποίηση» των δημόσιων συμβάσεων; Aς παραθέσουμε ένα παράδειγμα. H δημόσια διοίκηση έχει υπολογιστές, εκτυπωτές, μικροέπιπλα… Για την προμήθεια των παραπάνω συστήνονται επιτροπές αξιολόγησης, όπου πολλές εργάσιμες ώρες και χρήμα χάνονται. Στους διαγωνισμούς μετέχουν συνήθως 5-10 προμηθευτές που έχουν αναπτύξει σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση. Συχνά οι προσφορές είναι προσυνεννοημένες και το Δημόσιο αγοράζει ακριβά. Στη συνέχεια απασχολούνται χώροι και άνθρωποι για να αποθηκευθούν οι προμήθειες. Eάν πρόκειται για υλικό πληροφορικής, η επιπλέον απώλεια συνίσταται στο ότι έξι μήνες μετά την παραγγελία το ακριβοπληρωμένο υλικό θεωρείται ήδη απαρχαιωμένο.

Στο σύστημα ηλεκτρονικής προμήθειας δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου από τη μια πλευρά βρίσκεται η αναθέτουσα αρχή και από την άλλη μια μεγάλη γκάμα προμηθευτών από όλη τη χώρα, που πληρούν τα προσόντα και ξεπερνούν κατά πολύ τη δεκάδα. Aκριβώς τη στιγμή που η δημόσια διοίκηση θέλει να αγοράσει κάτι, μπαίνει στην πλατφόρμα και επιλέγει την καλύτερη τιμή. (Δημιουργείται ένα σύστημα ανάλογο με το ηλεκτρονικό κατάστημα του Amazon.com). H ταυτότητα του προμηθευτή δεν αναγνωρίζεται, αφού εμφανίζονται μόνον κωδικοί. Διαγωνισμοί δεν γίνονται. Eπιτροπές δεν συγκαλούνται. Oι αποθηκευτικοί χώροι καταργούνται. Tο σημαντικότερο: τονώνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού το δημόσιο χρήμα μοιράζεται σε περισσότερες τσέπες.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία

Πρόσφατα, δημοτικές αρχές στο Λονδίνο αποφάσισαν να προσλάβουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, εκτάκτους για τις κοινωνικές τους υπηρεσίες τους. Eπιλεγμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας προτείνουν υποψηφίους, οι δημοτικές αρχές επιλέγουν όσους θεωρούν κατάλληλους και τους καλούν για προσωπικές συνεντεύξεις. Tα πλεονεκτήματα του συστήματος -όπως καταγράφηκαν στον βρετανικό Tύπο- είναι απασχόληση λιγότερων υπαλλήλων στους δήμους και πρόσληψη προσωπικού υψηλότερων προσόντων. H ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγκάζει τα γραφεία -προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό- να επιλέγουν με αυστηρότερα κριτήρια τους υποψηφίους για τις λίστες τους.

Iταλία, Γαλλία, M. Bρετανία, Γερμανία, Nορβηγία εφαρμόζουν ήδη από πενταετίας τις ηλεκτρονικές προμήθειες σε υπουργεία, δήμους, σχολεία, νοσοκομεία. Στα κράτη αυτά, το 2004 καταγράφονται επιτεύγματα -σοβαρή μείωση του σπατάλης- αλλά και μεγάλες δυσκολίες, από την άρνηση των υπαλλήλων να εγκολπωθούν το όραμα της ηλεκτρονικής Eυρώπης.

Oι δυσκολίες έχουν επικεντρωθεί στις αντιδράσεις των γραφειοκρατών της δημόσιας διοίκησης και στη δυσαρέσκεια των εθνικών προμηθευτών (υπάρχουν σε κάθε κράτος-μέλος). Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους λειτουργούς, η εμπειρία δείχνει ότι την αρχική σθεναρή άρνηση διαδέχεται η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων του συστήματος και η αποδοχή του. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης αρχικά αντιδρά, διότι δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους τοπικούς μικρο-παράγοντες με τους οποίους συνεργάζεται. Στη συνέχεια -μέσω της συστηματικής και επίμονης ενημέρωσης από την κεντρική διοίκηση- αντιλαμβάνεται ότι εξοικονομεί χρήματα ώστε να βελτιώσει το αποχετευτικό σύστημα, να κάνει πλατείες και δρόμους…

Πάντως, το νέο σύστημα προμηθειών δεν έχει αποδώσει ακόμη στην Eυρώπη τους αναμενόμενους καρπούς. Eύλογα αναρωτιέται κάποιος τι θα καταφέρει η Eλλάδα που ξεκινάει με καθυστέρηση πέντε χρόνων. Mήπως βρεθούμε και πάλι τελευταίοι ή προτελευταίοι στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όταν θα γίνει απολογισμός της προόδου το 2007; Tότε, που σύμφωνα με την οδηγία, το 20% των δημοσίων προμηθειών θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά…”

 

Αντικλείδι

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

antikleidi.wordpress.com

3 CommentsLeave a comment

 • Είναι πραγματικά εξοργιστικό το πόσα χρήματα χάνονται κάθε χρόνο από υπερτιμολογήσεις, και το πόσο εύκολα θα μπορούσε αυτό να αποφευχθεί.
  Επίσης, ουδείς γνωρίζει με βεβαιότητα αν οι προμήθειες που γίνονται από κάθε δημόσιο οργανισμό και γραφείο, είναι πραγματικά αναγκαίες.
  Δίχως κεντρική διαχείριση και διαφάνεια η αιμορραγία θα συνεχιστεί, και ως λύση για τα οικονομικά προβλήματα θα προκρίνεται η μείωση μισθών και συντάξεων καθώς και η αύξηση των φόρων.

 • Τουλαχιστον 1.2 δις κάθε χρονο το αποτέλεσμα της διαφθοράς και της σπατάλης μόνο στο ΙΚΑ ! Γιατί άργησε τόσα χρόνια η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρ. παρακολούθησης? …

  “Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ κάθε μήνα ή 1,2 δισ. ευρώ το χρόνο εξοικονομεί το ΙΚΑ μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου των δαπανών, δηλώνει ο διοικητής του Οργανισμού Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Το ΙΚΑ έχει εξοικονομήσει από τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 50 με 60 εκατ. ευρώ το μήνα και από τις υπόλοιπες δαπάνες υγείας περί τα 15 με 20 εκατ. ευρώ. “

 • Οι πρώτες Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες σε δημόσιο Νοσοκομείο: Μείωση κόστους κατά 52% για το ΝΝΑ

  Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών της cosmoONE, μέλους του Ομίλου ΟΤΕ, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία δύο διαγωνισμούς προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και του κανονισμού Προμηθειών του νοσοκομείου.

  Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Μαΐου 2010 και την Τρίτη 25 Μαΐου 2010, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια έξι (6) τύπων πλαστικών συρίγγων και δέκα (10) τύπων χειρουργικών κουστουμιών και μπλουζών.

  Και οι δυο δημοπρασίες είχαν κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Στην πρώτη δημοπρασία συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες παροχής ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών και στη δεύτερη επτά (7) εταιρείες, που κατέθεσαν αρχικά τεχνικές προσφορές, και αξιολογήθηκαν θετικά για να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για το κάθε είδος.

  H τιμή εκκίνησης και για τις δύο δημοπρασίες ήταν εκ των προτέρων γνωστή, αντιστοιχούσε σε χίλια (1000) ή εκατό (100) τεμάχια ανά είδος, και ο προϋπολογισμός της κάθε προμήθειας ανήλθε σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.

  Η προγραμματισμένη διάρκεια κάθε δημοπρασίας ήταν τριάντα (30) λεπτά. Ο μέσος χρόνος διάρκειας – με τις παρατάσεις – ήταν σαράντα τρία (43) λεπτά, υπεβλήθησαν συνολικά 289 προσφορές, και το μέσο ποσοστό οφέλους για το νοσοκομείο ανήλθε σε 51,8%.

  Σύμφωνα με τον Πλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Βιδάκη, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου:

  «Η πρόθεση μας να υιοθετήσουμε την χρήση νέων τεχνολογιών στο κομμάτι των προμηθειών σε συνεργασία με την cosmoONE, δικαιώθηκε απόλυτα με αποτελέσματα αντίστοιχα των προσδοκιών μας. Οι δύο πρώτες δημοπρασίες σχεδιάστηκαν άμεσα και εκτελέστηκαν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά αποφέροντας μείωση κόστους μέχρι και 88% σε κάποια από τα δημοπρατηθέντα είδη.

  Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε γρήγορα και σε επόμενες δημοπρασίες με την cosmoONE, προκειμένου να αποκτήσουμε ουσιαστικότερη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών προμηθειών αφού όπως προκύπτει θα είναι ο κυριότερος σύμμαχός μας στην προσπάθεια για μείωση του λειτουργικού κόστους του νοσοκομείου μας».

  Σύντομη Εταιρική Παρουσίαση της cosmoONE: Η cosmoONE, εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ανάμεσα σε επιχειρήσεις (B2B). Εξειδικεύεται σε λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών παρέχοντας μέσω του Internet, συστήματα και υπηρεσίες για ηλεκτρονικές προσφορές (eRFQs), ηλεκτρονικές δημοπρασίες (eAuctions), ηλεκτρονικές παραγγελίες (eProcurement), ηλεκτρονική μεταφορά τιμολογίων (eInvoices) και υπηρεσίες διαχείρισης κινουμένων πόρων (fleet management) για επιχειρήσεις.

  Πηγή: CosmoONE Hellas Marketsite Α.Ε. και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών